Портал славістики


Bibliographie der tschechischen Linguistik

Schlagwortliste (als Tag Cloud)

zdvořilost osetština mluva reemigrantů mongolština moravština Petrů, Eduard nepřeložitelnost nizozemština norština Pelcl, František Martin Pekař, Josef Janota, Přemysl ongotština Peciar, Štefan perština maorština pidžiny polabština polština Pastrnek, František portugalština pořekadla praindoevropština praslovanština prestiž jazyka pruština průmysl punština předklonky mayština malajština předložky Tyrš, Miroslav Hausenblas, Ondřej Hauser, Přemysl Hašek, Jaroslav Zbavitel, Dušan Weingart, Miloš Hodek, Břetislav Waldt, Ondřej František Jakub de jidiš Vašica, Josef kastilština kazaština kašubština Tomsa, František Jan makedonština Svoboda, Aleš Stašek, Antal Smetana, Bedřich Rudiš, Jaroslav Richterek, Oldřich Průšek, Jaroslav koptština korejština kořen Hujer, Oldřich laština litevština lotyština žurnalistika překlady Halas, František Šimandl, Josef žalmy Život Konstantinův vendština venetština verš vietnamština Žaža, Stanislav šva šlechta Švejk Šukšin, Vasilij M. Šlosar, Dušan Šiktanc, Karel železnice Šebesta, Karel Šalda, František Xaver Šabršula, Jan řemesla ř z Prachatic, Křišťan ze Středy, Jan Kuchař, Jaroslav Miko, František Macourek, Miloš Lustig, Arnošt Leška, Oldřich Langer, František žargon životnost přeložitelnost svahilština Orłoś, Teresa Zofia původ jazyků romština rumunština ruština skripta VŠ slovenština slovinština songhajština spřežky srbština sumerština suržyk syrština životopisy tamilština tatarština teorie překladu teorie verše thajština tibetština tocharština ugaritština ukrajinština Nepil, František umberština valonština velština Křesadlo, Jan Lamprecht, Arnošt amharština francouzština elamština Bešta, Theodor estonština etiopština etruština faerština finština Beneš, Josef důraz akkadština Beneš, Edvard Beneš, Eduard Benedikt z Nudožer, Vavřinec furlanština gaelština Baudouin de Courtenay, Jan Niecisław egyptština drevanština Daneš, František barmština arabština aramejština arapažština asyrština babylonština Bridel, Bedřich Brandner, Aleš Božan, Jan Josef chorvatština berberština Dokulil, Miloš Doležal, Pavel bosenština bretonština bulharština chetitština Basaj, Mieczysław Březina, Otokar Bartoš, František istrorumunština hebrejština hindština Bartošek, Jaroslav galština illyrština irština islandština italština hausština japonština galicijština Babler, Otto František jazyk emigrantů jazyk mužů jazyk žen Anderš, Josef a-kmeny abeceda abeceda prstová ablativ ablativ absolutní ablaut abreviace abstrakce abstrakta abstrakty Achmatovová, Anna Ackermann aus Böhmen Adam, Robert Adam z Veleslavína, Daniel adaptace adaptace fonetické adaptace literární adaptace morfologické adaptace pravopisné adaptace slovotvorné adekvátnost adjektiva adjektiva dějová adjektiva deverbální adjektiva jakostní adjektiva posesivní adjektiva predikativní adjektiva relační adjektiva složená adjektiva substantivizovaná adjektiva účelová adjektiva verbální adjektiva vztahová adjunkty adordinace adresát adverbia adverbiale adverbializace afázie afixoidy afixy aforismy afrikanistika afrikánština afrikáty agens aglutinace agramatismus agrese jazyková agronyma akcentologie akcentuace akronyma akrostich aktanty aktionsart aktivum aktualizace akty ilokuční akty komunikační akty řečové akty mluvní akty perlokuční akustika akut akuzativ akuzativ s infinitivem albanistika albánština alegorie Alexandreis alexandrin algoritmy aliterace alofony alomorfy alternace alternace hláskové Altmann, Gabriel aluze amerikanismy amerikanistika anafora anakolut analogie analytičnost analýza členská kategorizační analyzátory analyzátory morfologické analýzy analýzy diskursu analýzy diskursu kritické analýzy frekvenční analýzy konverzační analýzy korpusové analýzy kvantitativní analýzy morfologické analýzy textové anatomie anekdoty anglicismy angličtina angličtina americká angličtina australská angličtina britská angličtina jako jazyk cizí angličtina kanadská angličtina stará angličtina střední anglistika ankety anoikonyma anotace anotace lingvistické anotace morfologické anotace syntaktické antepozice antika antologie antonyma antonymie antropolingvistika antropologie antropologie kulturní antroponomastika antroponyma aorist apelace apelativa apelativizace apokopa apokryfy apozice arabistika arbitrárnost archaismy archeologie architektura archivnictví areál evropský areál středoevropský areály lingvistické areály onymické argot argotismy argumentace Aristoteles arménština artikulace asertivita asimilace asimilace znělosti asociace asociace slovní asonance aspektologie aspirace astronomie astronyma asymetrie asyrologie atlasy atlasy jazykové atribuce augmentativa Augustin, sv. Austin, John L. austriacismy autobiografie automatizace automobilismus autor autoreferáty autorství azbuka Bachtin, Michail Michailovič Băčvarov, Janko Badeni, Kasimir Badeniho jazykové zákony bajky Balbín, Bohuslav Balhar, Jan balkanismy balkanistika balkánský jazykový svaz baltistika bankovnictví bariéry komunikační Barnet, Vladimír baroko Bartáková, Jarmila Barthes, Roland Bartůňková, Jana Bartoš, Lubomír Bartoněk, Antonín barvy baskičtina Bauer, Jaroslav Bayerová, Naděžda Bečka, Jiří Bečka, Josef Václav beja beletrie belgicismy Bělič, Jaromír Bělič, Oldřich běloruština běloruština stará bělorusistika Benešovský, Matouš bengálština Benveniste, Émile Bernolák, Anton bezpečnost Bezruč, Petr bible Bible kralická Bible svatováclavská bibličtina bibliografie biblismy biblistika bigramy bilingvismus biliterárnost binominály biografie biografie jazykové biolingvistika biologie Blahoslav, Jan Blanke, Detlev Blatný, Ivan blending blogy Bogatyrev, Petr Grigor'jevič Boháč, Zdeněk bohemika bohemismy bohemisté bohemistika Boková, Hildegard Bolzano, Bernard Bondy, Egon botanika Brabcová, Radoslava breviáře brusy jazykové Bühler, Karl Bulgakov, Michail bulharistika bulharština jako jazyk cizí bulharština stará Bush, George W. byzantologie čakavština caló Čapek, Josef Čapek, Karel Čapek-Chod, Karel Matěj Carnap, Rudolf Carroll, Lewis čas čas gramatický čas minulý časomíra časopisy časopisy bulvární časopisy dívčí časopisy pro ženy časopisy pro mládež časopisy ÚJČ čas předpřítomný čas relativní čas slovesný částice částice diskursní částice modální částice modifikační CD-ROM čechoslovakismus Čechov, Anton Pavlovič Čechová, Marie Čejka, Mirek Čelakovský, František Ladislav Češi volyňští Češka, Jan čeština čeština americká čeština banátská čeština biblická čeština bulharská čeština doby střední čeština jako jazyk cizí čeština moravská čeština obecná čeština slovakizovaná čeština stará čeština texaská čeština ukrajinská čeština vídeňská čeština znaková centrum centrum intonační Čep, Jan Čermák, František Černínová z Harasova, Zuzana Černín z Chudenic, Humprecht Jan černohorština Černý, Adolf Černý, Jaroslav Černý, Jiří Černý, Václav Červenka, Miroslav Česal, Bedřich Český národní korpus cestopisy Chanovský, Albert charakteristiky stylové charakterologie chat Chelčický, Petr chemie Chevallier, Gabriel Chloupek, Jan Chomsky, Noam choronyma chorvatština stará chování jazykové chování řečové Chrabr, mnich chrématonyma chrononyma Churchill, Winston S. chyby jazykové Cicero, Marcus Tullius Cimrman, Jára čínština čínština klasická čínština mandarínská cirkumfix cirkumflex číslo číslovky číslovky řadové citace čítanky citáty cit jazykový citoslovce členění větné aktuální člen neurčitý člen určitý členy členy větné clipping Čmejrková, Světla Cmorej, Pavel Coseriu, Eugenio čtení Čtvrtek, Václav Cvetajevová, Marina cvičení Cvrček, Václav Čyževskyj, Dmytro Ivanovič Cyril cyrilice cyrilometodievistika Czambel, Samuel dabing daktyl Daňhelka, Jiří Dalimil Damborský, Jiří daně dánština Dante Alighieri Dard, Frédéric databáze datace dativ dativ posesivní dativ volný Davidová, Dana Davidson, Donald deadjektiva deagentizace deantroponyma debaty dedikace deflektivizace deformace jazykové deixe dějiny dějiny lingvistické práce Dejmek, Bohumír deklinace dekodéry dělení slov délka slovní délka věty deminuce deminutiva Deml, Jakub demokratizace jazyka demonstrativa dendronyma deníky denotace denotáty deonymizace depalatalizace deprefixace deproprializace derivace deriváty Derrida, Jacques DESAM desambiguace Descartes, René deskripce desubstantiva determinace determinátory determinovanost devalvace jazyka deverbativa diachronie dialektismy dialektologie dialogičnost dialogy dialogy institucionální dialogy mediální dialogy telefonické dialogy výukové diateze dichotomie didaktika diferenciace difony diftongizace diftongy digitalizace diglosie dikce diktáty diktáty televizní díla literární diplomacie diplomatika disambiguace disambiguace morfologická disimilace diskriminace jazyková diskursy diskursy akademické diskursy církevní diskursy fatické diskursy interaktivní diskursy mediální diskursy náboženské diskursy narativní diskursy odborné diskursy politické diskursy reklamní diskursy vědecké diskursy volební diskuse diskuse internetové dislokace distribuce divadlo divergence diverzita lingvistická Dobrovský, Josef Dohalská, Marie dokonavost dokumenty Doležel, Lubomír Dolník, Juraj dopisy dopisy osobní doplněk doprava Dorovský, Ivan Dostálová, Růžena Dostojevskij, Fjodor Michajlovič dovednosti komunikační Drachovský, Jan drama Drda, Jan Dršatová, Jitka drogy druhy slov duál dublety Dubský, Josef Ducháček, Otto Dušková, Libuše dunajský jazykový svaz durativa Ďurovič, Ľubomír Durych, Jaroslav dvojčleny dvojznačnost Dvořák, Jan Dvončová, Jana dysfázie dysgrafie dyslexie dysortografie e-learning e-mail Eco, Umberto edice edice elektronické editory textové edukace egyptologie Eichler, Ernst Eisner, Pavel ekolingvistika ekologie ekonomie ekonomie jazyková ekvivalence ekvivalenty elativ elektronika elektrotechnika elipsa elize emendace emoce emoce negativní emocionalita emotikony enantiosémie encyklopedie endonyma enklitika enologie epenteze epigrafika epigramy epika epistemologie epistolografie epitafy epiteta eponyma Erben, Karel Jaromír ergativ ergonyma Erhart, Adolf erotika Ertl, Václav eseje esperanto estetika etika etiketa řečová etnicita etnofaulismy etnofrazeologismy etnogeneze etnografie etnolekty etnolingvistika etnologie etnometodologie etnonyma etymologie etymologie lidová etymony eufemismy eufonie euročeština europeismy evangelia evropeismy Evropská unie exempla exemplifikace exonyma expletiva explicitnost explozivy expresiva expresivita faksimile faktory extralingvistické faktory stylotvorné farmacie farmakologie fejetony feminina feminismus feminizace féničtina fenomenologie figury figury rétorické fikce filatelie Filipec, Josef film filologie filologie klasická filologie moderní filologie slovanská Filomates, Václav filozofie filozofie jazyka finance finitivnost Firbas, Jan Fischer, Otokar flexe Flídrová, Helena floskule fokalizátory folklor folkloristika fonace fonematika fonémy fonetika fonetika forenzní fonetika klinická fonetizace fonologie fonologie historická fonotaktika fóny forma formalismus formalizace jazyka formanty formanty slovotvorné Foucault, Michel fraktály francouzština belgická francouzština kanadská francouzština stará fráze frazémy frazémy slovesné fráze nominální frazeografie frazeologie frazeologie biblická frazeologie historická frazeologie náboženská frazeologismy frázování Frege, Gottlob frekvence frekvence hlasová frikativy fríština Frinta, Antonín Frizinské památky Fronek, Josef frygičtina frýžština Fučík, Julius Fuks, Ladislav funkce funkce fatická funkce jazykové funkce komunikační funkce pragmatické funkcionalismus funkcionalismus axiomatický funkčnost futurum fytonyma fyzika Gadamer, Hans Georg galicismy Garvin, Paul L. gastronomie gavenda Gebauer, Jan gender genealogie geneze textu genitiv genitiv adnominální genitiv posesivní genitiv záporový genologie geografie geolingvistika geologie germanismy germanisté germanistika germanizace Gerov, Najden gerundium gesta globalizace glosematika glosy glosy kenaánské glotalizace glottochronologie glottodidaktika Goethe, Johann Wolfgang von Gogol, Nikolaj Vasiljevič gótština Gottwald, Klement grafématika grafémy grafika grafologie gramatičnost gramatika gramatika formální gramatika funkční gramatika generativní gramatika historická gramatika kognitivní gramatika konstrukční gramatikalizace gramatika procesuální gramatika signální gramatika srovnávací gramatika transformační gramatika závislostní gramatografie gramotnost grécismy Grepl, Miroslav Grice, Paul H. Grigorovičův parimejník groteska Gruša, Jiří gruzínština guaraní gymnastika gymnázia Gzel, Petr Habermas, Jürgen hádanky hagiografie Hájek z Libočan, Václav Hajičová, Eva Hála, Bohuslav Haller, Jiří Halliday, Michael A. K. Hanka, Václav hantec hantýrka hapax legomena haplologie Hattala, Martin Hauptová, Zoe hausa Hausenblas, Karel Havel, Rudolf Havel, Václav Havlíček Borovský, Karel Havlíkovo pravidlo Havlová, Eva Havránek, Bohuslav hebraismy hebraistika hebrejština biblická Hečko, Blahoslav hedging Heidegger, Martin Hendrich, Josef heraldika herbáře hermeneutika hesla hesla politická hesla slovníková hexametr hiát hieroglyfy Hilský, Martin hispanismy hispanistika historie historie literatury historiografie historismy Hitler, Adolf Hjelmslev, Louis Hladký, Josef hlaholice hlaholice hranatá hlas hláskosloví hlásky hlásky slabikotvorné Hlaváček, Karel Hlavsa, Zdeněk Hřebíček, Luděk hříčky slovní Hůlová, Petra Hněvkovský, Šebestián hodnocení hodonyma Hodrová, Daniela Hoffmannová, Jana Holan, Vladimír Homér homiletika homilie homofona homofonie homografie homonyma homonymie homonymie mezijazyková honorifika Hora, Josef Horálek, Karel Horecký, Ján Horníček, Miroslav hornictví Hostovský, Egon hotely hovorovost Hrabák, Josef Hrabal, Bohumil hranice jazykové Hrbáček, Josef Hromádko, Jan Nepomuk Norbert Hronek, Jiří Hrozný, Bedřich Hrubín, František Hrubý z Jelení, Zikmund hry jazykové hry počítačové Hubáček, Jaroslav hudba hudba populární Hübschmannová, Milena humanismus Humboldt, Wilhelm von humor humor jazykový hungarismy hungaristika Hus, Jan Husák, Gustáv Husserl, Edmund hybridizace hydronyma hydronymie hymnografie hymny hyperkorektnost hypertext hypokoristika hyponyma hypotaxe Hýzrle z Chodů, Jindřich i-kmeny IADA iberoamerikanistika ich-forma identifikace identifikace mluvčích identita identita etnická identita jazyková identita národní ideologie ideologie jazyková ideonyma idiolekty idiomatika idiomy ikonicita ikoničnost ikony ilokuce imigranti imperativ imperativnost imperfektiva imperfektiva sekundární imperfektum implicitnost indeterminace indexování indexy indexy retrográdní indičtina stará indikativ indoevropeistika indogermanistika indologie indonéština inference infinitiv informace informatika inovace instrumentace hlásková instrumentál integrace inteligence umělá intence intenze intenzifikace intenzifikátory interakce interdialekty interference interlingue interlingvistika intermedialita internacionalismy internacionalizace internet interogativa interpozice interpretace interpunkce intertextovost intertextualita intervence interview interview narativní intonace invarianty inverze inzeráty íránistika ironie Isačenko, Aleksandr V. italština stará iterativa iterativnost Ivančev, Svetomir izoglosy izomorfismus jádro výpovědi Jagić, Vatroslav Jakobson, Roman jamb Janáček, Karel Janáček, Leoš Jančák, Pavel Jandyt, Václav japanistika jazyk jazyk autorský jazyk básnický jazyk československý jazyk HTML jazyk mateřský jazyk médií jazyk odboje jazyk odborný jazykolamy jazyk politiky jazyk publicistiky jazyk reklamy jazyk totality jazyk vědy jazyky jazyky africké jazyky afroasijské jazyky aglutinační jazyky altajské jazyky americké jazyky analytické jazyky anatolské jazyky andské jazyky asijské jazyky australské jazyky austroasijské jazyky austronéské jazyky balkánské jazyky baltoslovanské jazyky baltské jazyky bantuské jazyky berberské jazyky čadské jazyky chetitsko-luvijské jazyky cizí jazyky drávidské jazyky ergativní jazyky etiopské jazyky evropské jazyky flektivní jazyky formální jazyky germánské jazyky germánské severské jazyky hamito-semitské jazyky hybridní jazyky indiánské jazyky indické jazyky indoárijské jazyky indoevropské jazyky indoíránské jazyky informační jazyky íránské jazyky italické jazyky izolační jazyky izolované jazyky jednací jazyky jihoamerické jazyky jihoslovanské jazyky kartvelské jazyky kavkazské jazyky keltské jazyky kreolské jazyky kušitské jazyky mayské jazyky menšinové jazyky mongolské jazyky národní jazyky neindoevropské jazyky nigero-konžské jazyky nilsko-saharské jazyky nostratické jazyky oceánské jazyky ohrožené jazyky omotské jazyky orientální jazyky papuánské jazyky příbuzné jazyky přirozené jazyky polabské jazyky programovací jazyky regionální jazyky románské jazyky sabelské jazyky samojedské jazyky selekční jazyky semitské jazyky sinotibetské jazyky slovanské jazyky spisovné jazyky státní jazyky subsaharské jazyky světa jazyky tibetobarmské jazyky tibetské jazyky tunguzské jazyky turecké jazyky turkické jazyky turkotatarské jazyky ugrofinské jazyky úřední jazyky umělé jazyky univerzální jazyky uraloaltajské jazyky uralské jazyky východoslovanské jazyky vyhledávací jazyky vymřelé jazyky západoslovanské jazyky znakové Jedlička, Alois Jednota bratrská Jednota klasických filologů jednotky měrné jednoznačnost Jelínek, Jaroslav Jelínek, Milan Jelínek, Stanislav Jeník z Bratřic, Jan jery Jestřábský, Valentin Bernard Jiráček, Jiří Jirásek, Alois Jireček, Josef Jireček, Konstantin jména biblická jména činitelská jména cizí jména konatelská jména šlechtická jména místní jména obyvatelská jména světců jotace Joyce, James Jungmann, Josef jurislingvistika juxtapozice kadence Kafka, Franz kalambúry kalendáře kaligrafie Kalista, Zdeněk kalky kalmyčtina kancionály Kant, Immanuel Karadžić, Vuk Karcevskij, Sergej I. Karel IV. Karlík, Petr karpatismy kartografie katafora katalánština katalogy kategorie mluvnické kategorie sémantické kategorie slovesné kategorizace kauzalita kauzativa kauzátory kázání kečua Keenan, Edward L. Kellner, Adolf kenaánština kinezika Klaret klasifikace Klatovský, Ondřej Klaus, Václav Kleklar, Jan křesťanství kletby klišé křížovky Klíma, Ivan Klimeš, Lumír klitika Klostermann, Karel kmen Knappová, Miloslava knihovnictví knihtisk knihy městské knihy pamětní knihy právní knihy smolné knihy soudní Knittlová, Dagmar Knop, Alois Koblížek, Vladimír Kocourek, Rostislav kodaňská škola kodifikace kodikologie kódování kódy kódy jazykové Körner, Vladimír kognice koherence koheze Kohout, Pavel koiné koktavost Kolář, Jiří Kolařík, Josef Koťátko, Petr koledy kolektiva Kořenský, Jan Kořínek, Jan Kořínek, Josef Miloslav Kollár, Ján kolokabilita kolokace kolokvialismy kolokvializace Komárek, Miroslav komeniologie Komenský, Jan Amos komentář komika komika jazyková komiks komparace komparatistika komparativ kompetence jazykové kompetence komunikační kompetence sociokulturní komplimenty kompozice kompozita kompozita hybridní komunikace komunikace církevní komunikace člověk-počítač komunikace člověk-stroj komunikace elektronická komunikace emotivní komunikace fatická komunikace institucionální komunikace interkulturní komunikace lékař-pacient komunikace marketingová komunikace masová komunikace mediální komunikace mezigenerační komunikace mezikulturní komunikace multietnická komunikace náboženská komunikace nejazyková komunikace neslyšících komunikace odborná komunikace pedagogická komunikace persvazivní komunikace rodinná komunikace vědecká komunikáty koncentrace tematická koncept minimální intervence konceptualizace koncovky koncovky pádové kondenzace kondicionál Konečný, Matouš konektory konektory argumentativní konference konflikty jazykové konfrontace kongruence Koniáš, Antonín konjugace konjunktiv konkordance konkrétnost konkurence konotace konsonantismus konsonanty Konstanc, Jiří Konstantin konstantnost syntaktická konstituenty konstrukce konstrukce akuzativu s infinitivem konstrukce existenciální konstrukce imperativní konstrukce infinitivní konstrukce neprojektivní konstrukce participiální konstrukce pasivní konstrukce předložkové konstrukce posesivní konstrukce slovesné konstrukce syntaktické konstrukce verbonominální konstrukce větné konstrukce vytýkací konstruktivismus konstrukty kontakty jazykové kontaminace kontext kontradikce kontrakce konvence konvergence konverzace konverzacionalizace konverze konverzívnost kooperace koordinace Kopeckij, Leontij Vasiljevič Kopecký, Milan Kopečný, František Kopitar, Jernej koreference korektnost genderová korektnost politická korektory korektury korelace korelativa korespondence korespondence obchodní korpusy korpusy anotované korpusy autorské korpusy diachronní korpusy jazykové korpusy žákovské korpusy lingvistické korpusy paralelní korpusy synchronní korpusy textové korpusy závislostní Kosmas kosmonyma Koudela, Tomáš koutky jazykové KPČJ krajina jazyková Král, Josef Králík, Oldřich Krámský, Jiří Kratochvil, Jiří Kraus, Jan Kraus, Jiří Krbec, Miloslav Krčmová, Marie kreativita kreolizace kriminalistika Kripke, Saul A. Kristevová, Julia kritika kritika literární kritika textová Krman, Daniel kroatistika kroniky Kruh moderních filologů Kruh přátel českého jazyka Kryl, Karel kryptonyma Kuba, Ludvík Kubátová, Marie Kučera, Henry Kučera, Karel kultivace jazyka kultura kultura jazyková Kundera, Ludvík Kundera, Milan Kurz, Josef kurzy jazykové kvalita kvantifikace kvantifikátory kvantifikátory neurčité kvantita kvantita vokalická Kvapilová Brabcová, Radoslava Kvítková, Naděžda Kyas, Vladimír kybernetika Kyjevské listy žádost Šafařík, Pavel Josef Lakoff, George lakuny žaltáře langue žánry žánry literární Šarapatková, Žofie laryngály latina latina starověká latina středověká latina vulgární latinismy latinka Laub, Gabriel Šaur, Vladimír řeč řeč dětská léčitelství lidové řeč jevištní řeč nepřímá řeč přímá řeč polopřímá řeč syntetická řeč těla řečtina řečtina byzantská řečtina mykénská řečtina nová řečtina novozákonní řečtina starověká řeč vlastní řeč vnitřní Leech, Geoffrey N. legendy legendy svatováclavské Řeháček, Luboš Lehár, Jan Řehoř Veliký lékařství lékařství veterinární Šembera, Alois Vojtěch lemmata lemmatizace lemmatizátory Lepilová, Květuše lesnictví letáky letectví letopisy Lévi-Strauss, Claude Levinson, Stephen C. Levý, Jiří lexémy lexikalizace lexikografie lexikografie diachronní lexikografie elektronická lexikografie historická lexikologie lexikologie historická lexikon lexikostatistika Řezáč, Václav libreto Žídek, Pavel říkadla likvidy Lilič, Galina Aleksejevna Šimáček, Matěj Anastazia Šimečková, Alena Šimek, Maximilián Václav lingua franca lingvisté lingvistika lingvistika algebraická lingvistika aplikovaná lingvistika areálová lingvistika diachronní lingvistika emoční lingvistika feministická lingvistika forenzní lingvistika formální lingvistika funkční lingvistika genderová lingvistika generativní lingvistika gerontologická lingvistika historická lingvistika institucionální lingvistika kognitivní lingvistika komputační lingvistika kontrastivní lingvistika korpusová lingvistika kulturní lingvistika kvantitativní lingvistika marxistická lingvistika matematická lingvistika obecná lingvistika srovnávací lingvistika strojová lingvistika strukturní lingvistika synchronní lingvistika textová lingvistika závislostní lingvodidaktika lingvoekologie lingvokulturologie lingvoreálie Linhartová, Věra listiny Žitavský, Petr literatura literatura dětská literatura pro mládež literatura středověká lituanistika liturgie Škarka, Antonín školství školy jazykové školy letní školy lingvistické školy mateřské školy střední školy vysoké školy základní školy zvláštní Škvorecký, Josef Šmilauer, Vladimír Locke, John Loderecker, Petr logika logika transparentní intenzionální logika výroková logonyma logopedie lokál lokuce Lomnický z Budče, Šimon Lotko, Edvard Loucká, Pavla španělština španělština americká španělština argentinská španělština kolumbijská španělština mexická španělština paraguayská Šrámek, Fráňa Šrámek, Rudolf Šteyer, Matěj Václav Štícha, František Štroblová, Jana Štúr, Ľudovít Ludvíkovský, Jaroslav Luther, Martin Lutterer, Ivan Švarný, Oldřich švédština lyrika Łysohorský, Óndra Macek, Josef Mácha, Karel Hynek Macháček, Jaroslav Machar, Josef Svatopluk Machek, Václav Machová, Svatava Macura, Vladimír Macurová, Alena maďarština Majar Ziljski, Matija Majtán, Milan Majtánová, Marie makaronismy makedonistika malapropismy Malíř, František management management jazykový manažery korpusové manipulace mapy mapy jazykové Mareš, František Václav marketing Marr, Nikolaj Jakovlevič marrismus Martincová, Olga Martinet, André Martínková, Dana Marvan, Jiří marxismus Marysko, Karel Masařík, Zdeněk Masaryk, Tomáš Garrigue maskulina maskulina generická maskulinita Masník, Tobiáš Mastičkář matematika materiály Materna, Pavel Mathesius, Bohumil Mathesius, Vilém matierály maximy konverzační média masová medievalistika Melantrich z Aventina, Jiří Měšťan, Antonín melodémy melodie memoáry menšiny etnické menšiny jazykové metadiskursy metafora metaforizace metafory konceptuální metajazyk metařeč metatext metateze likvid meteorologie Metoděj metodika metodologie metody metody komunikativní metody statistické metonymie metrika metrum Michálek, Emanuel Michna z Otradovic, Adam Mickiewicz, Adam Miklošič, Franc mikrojazyky míšení kódů mimesis mimika Minářová, Eva mince mineje mineralogie míry misály místopis historický Místopisná komise Mistrík, Jozef mlčení mluva mluva běžná mluva brněnská mluva lidová mluva městská mluva mládeže mluva nezávadná mluva profesní mluvčí nerodilí mluvčí rodilí mluvenost mluvnice mluvnice historická mnohojazyčnost móda modalita modalita epistemická modifikace modifikátory modlitby moduly kontrolní modus Moldanová, Dobrava možné světy mondegreeny monoftongizace monoftongy monokolokabilita monology monology vnitřní moravismy morfematika morfémy morfologie morfologie historická morfonémy morfonologie morfosyntax morfy Morgenstern, Christian Moskevský lingvistický kroužek motivace motivace sémantická Mouchová, Bohumila Mourek, Václav Emanuel Mrázek, Roman Mrhačová, Eva Müllerová, Olga Mukařovský, Jan multidisciplinarita multietnicita multikulturalita multilingvismus multimédia multiverbizace Murko, Matija Musil, Alois muzikologie myšlení myslivost mytologie mýty n-kmeny Nábělková, Mira Nabokov, Vladimir náboženství nacionalismus nacionalismus jazykový nadace nadávky nahuatl nářečí nářečí bavorské nářečí běloruská nářečí česká nářečí chodské nářečí chorvatská nářečí doudlebské nářečí hanácká nářečí hlučínské nářečí horská nářečí jihočeská nářečí jihokarpatská nářečí jihomoravská nářečí jihozápadočeská nářečí lašská nářečí moravská nářečí německá nářečí opavské nářečí podkrkonošské nářečí polská nářečí prajzské nářečí romská nářečí rusínská nářečí severomoravská nářečí severovýchodočeská nářečí slezská nářečí slovácká nářečí slovanská nářečí slovenská nářečí středočeská nářečí středomoravská nářečí sudetoněmecká nářečí těšínská nářečí valašské nářečí východočeská nářečí východomoravská nářečí západočeská Naše řeč nápisy nápisy náhrobní narace narativ naratologie národy navazování mezitextové návody nazály názvy názvy automobilů názvy barev názvy budov názvy dopravních prostředků názvy geografické názvy hradů názvy hub názvy hudebních nástrojů názvy hudebních skupin názvy institucí názvy krycí názvy letadel názvy lidové názvy živočichů názvy lodí názvy měsíců názvy mlýnů názvy nápojů názvy nástrojů názvy obchodní názvy obyvatelské názvy oper názvy osob názvy peněz názvy pevností názvy pohostinství názvy pokrmů názvy profesí názvy rodinných příslušníků názvy rostlin názvy rybníků názvy stanic hromadné dopravy názvy svátků názvy ulic názvy uměleckých děl názvy usedlostí názvy vlaků názvy vlastností Nebeská, Iva nederlandistika nedeterminovanost nedokonavost negace negociace negramatičnost Nejedlý, Jan Nejedlý, Vojtěch Nekvapil, Jiří němčina němčina horní nová němčina horní raná němčina jako jazyk cizí němčina kancelářská němčina švýcarská němčina pražská němčina rakouská němčina raná horní němčina stará němčina vídeňská Němcová, Božena Němec, Igor neografie neologie neologismy neosémantismy neprojektivnost Neradová, Běla Neruda, Jan nesklonnost neslyšící nespisovnost netspeak neurčitost neurolingvistika Neustupný, Jiří V. neutra neutralizace nevidomí newspeak Nezval, Vítězslav nicky Nitsch, Daniel nivelizace nomen omen nomina agentis nominace nominalizace nominativ nominativ jmenovací nordistika normy normy jazykové normy komunikační normy stylové Nosek, Jiří notace Novák, Arne Novák, Ľudovít Novák, Pavel Nováková, Julie noviny novořeč o-kmeny obchod obojetnost obrana jazyka obrat k jazyku obraz světa jazykový obrození národní obscénismy ochrana jazyka odbory odezírání odívání odpovědi odstavec ohnisko oikonyma okazionalismy okcitánština okluzivy Olbracht, Ivan Oliva, Karel Oliva, Karel st. Oliva, Pavel Olivová-Nezbedová, Libuše olympiády omluvy Ondrejovič, Slavomír onikání onkání onomastika onomastika literární onomatologie onomatopoie onomaziologie ontogeneze ontologie onymie onymizace opakování opera opozice opozita Optát, Beneš optativ Optát z Telče, Beneš oralita organizace lingvistické práce orientalistika orientátory ornitologie ornitonyma oromo oronyma Orten, Jiří ortoepie ortofonie ortografie Orwell, George osady zaniklé Osers, Ewald oskičtina oslovení osoba ostrovy jazykové osvojování jazyka otázky otázky doplňovací otázky řečnické otázky zjišťovací Ouředník, Patrik Ovidius Naso, Publius Pacnerová, Ludmila pády pády předložkové pády prosté Pala, Karel Palacký, František Palát, Augustin palatalizace palatály paleobohemistika paleografie paleoslovenismy paleoslovenistika palimpsest palindromy Paňkevyč, Ivan Palková, Zdena památky hlaholské památky písemné památky staročeské památníky paměti panegyrik Panevová, Jarmila panglottie Paprocký z Hlohol, Bartoloměj papyrologie paradigmata paradigmatika parafráze parajazyk Páral, Vladimír paralelismy paralingvistika parataxe parémie paremiografie paremiologie parenteze parimejníky parodie parole paronyma paronymie Paroubek, Jiří participanty participia pasionály pasivum pasivum zvratné Pasternak, Boris Pastyřík, Svatopluk Páta, Josef Patera, Adolf patiens Patočka, Jan patologie jazykové patrocinia pauzy Pavel, Ota pečetě pedagogika pedolingvistika Peirce, Charles Sanders pejorativa Pešina z Čechorodu, Tomáš Jan penultima Peprník, Jaroslav percepce percepce řeči Peregrin, Jaroslav perfektiva perfektum performativa periferie perifráze perikopa periodika perlokuce personifikace perspektiva větná funkční persvaze Petr, Jan Philonomus Benešovský, Matouš piktogramy pinyin písmena velká písmo písmo gotické písmo klínové písmo lineární písmo novogotické písmo obrázkové písmo středověké písmo znakové písně písně duchovní písně kramářské písně lidové Pitr, Josef Bonaventura plánování jazykové Platón přechodníky přechylování předložky sekundární předložky složené předložky víceslovné předmět předmět nepřímý předmět přímý přednášky přednes umělecký předpověď počasí přehlásky překlady odborné překlady strojové překlady umělecké přeřeknutí pleonasmus přepínání kódů Pleskalová, Jana přeslechnutí přezdívky příčestí příčestí činné příčestí minulé příčestí trpné Přidal, Antonín příjmení příjmí příkazy příklonky přirovnání příručky příslovce přísloví přístavek přísudek přísudek jmenný přívlastek přívlastek neshodný přívlastek shodný příznakovost příznakovost stylová přízvuk přízvuk melodický přízvuk slovní přízvuk větný plotňáčtina plotna plurál plurál autorský pluralia tantum plusquamperfektum počešťování pochvaly počítače počitatelnost Podhorná, Vlasta podmět podnikání Poe, Edgar Alan poetika poetismus poetizace poezie poezie experimentální poezie lidová pohádky Pohl, Jan Václav pojišťovnictví pojmenování obrazná pojmenování víceslovná pojmy Poláček, Karel pořady diskusní Polák, Milota Zdirad Poldauf, Ivan pole lexikální polemiky pole sémantické policie politika politika jazyková politologie Polívka, Jiří polština stará polonismy polonistika polyfonie polyfunkčnost polylexie polylogy polysémie Popela, Jaroslav popis popis funkční generativní Popovič, Anton popularizace poradny jazykové porejonyma porozumění portugalština brazilská poruchy poruchy komunikace poruchy řeči posesiva posesivita posesory positioning poslech postfixy postily postmodernismus postoje hodnotící postoj k jazyku postpozice poststrukturalismus posttext potravinářství povědomí jazykové Povejšil, Jaromír pověry pověsti pozdravy práce bakalářské práce diplomové práce disertační práce habilitační práce písemné práce rigorózní práce seminární práce studentské pragmalingvistika pragmatika pragmatonyma Prague Dependency Treebank prajazyk prákrty Pražský, František Pražský lingvistický kroužek Pražský závislostní korpus pranostiky Prasek, Vincenc pravda pravděpodobnost pravdivost Pravdová, Markéta pravidla pravidla elektronická právo právo jazykové pravopis pravopis bratrský pravopis diakritický pravopis spřežkový právo pracovní pravoslaví pravost praxe ediční precedentnost predikace predikát predikativ predikativa predikativnost predikátory predikát verbonominální predikáty predikáty mentální prefixace prefixoidy prefixy prejotace prekoncepty prepozice preskripce Presl, Jan Svatopluk presupozice préteritum pretext prézens prézens historický Procházková, Lenka produkce řečová produktivnost profesionalismy Profous, Antonín programování programy programy počítačové projektivnost projekty projevy promluvy pronominalizace propaganda propedeutika propozice propria proprializace prosby prostředí životní prostředky grafické prostředky jazykové prostředky kontaktové prostředky lexikální prostředky nejazykové prostředky rétorické prostředky spojovací prostředky stylistické prostředky stylové prostředky syntaktické prostředky výrazové prostor protetické v- proteze próza prozimetrum prozódie prozopografie pruština stará prvotisky psaní psaní tvůrčí psanost pseudonymy psycholingvistika psychologie psychologie osobnosti publicismy publicistika publicistika bulvární publicistika sportovní public relations Puchmajer, Antonín Jaroslav Puškin, Alexandr Sergejevič purismus Purkyně, Jan Evangelista Purm, Radko Putin, Vladimir Vladimirovič Putnam, Hilary Quine, Willard Van Orman Quintilianus, Marcus Fabius r Račín, Karel Racková, Marie radixoidy Rais, Karel Václav Rasputin, Valentin G. ráz rčení reálie realizace recepce recepty kuchařské reciprocita redakce redakce česká redakce charvátská redakce charvátskohlaholská redakce makedonská redakce ruská redakce srbská redukce redundance reduplikace reference reflexe reflexiva reflexivita reformy regesta regiolekty regionalismy registr regulace jazykové Rejmánková, Ludmila rejstříky rekce reklama rekonstrukce relativa relevance réma rematizátory renesance repliky repliky iniciační reportáž reprezentativnost reprodukce řeči rétorika revitalizace Reynek, Bohuslav rezoluce rezultativ rezultativa Richterová, Sylvie Ricoeur, Paul Rippl, Eugen Růžička, Milan Růžička, Rudolf různočtení rod rod gramatický rodiny jazykové rodopis rod přirozený rod slovesný Rokycana, Jan role komunikační romanismy romanistika romantismus romistika romština slovenská Romportl, Milan Rorty, Richard Rosa, Václav Jan Rowlingová, Joanne rozbory rozbory jazykové rozbory stylistické rozbory syntaktické rozbory větné rozkazy rozpoznání řeči Rukopis královédvorský rukopisy Rukopis zelenohorský ruština jako jazyk cizí ruština stará ruly berní rumunistika runy rusínština Rusínová, Zdenka rusismy rusistika Russell, Bertrand Ryba, Bohumil rybářství Ryšánek, František rým Rypka, Jan rytmus rytmus řeči Sabina, Karel Salzmann, Zdeněk samizdat sámština sandhi sanskrt Sapir, Edward satira Saussure, Ferdinand de sborníky Schleicher, August sdružení jazykovědná Searle, John Rogers Sedláček, August Sedláček, Bohumil sedukce Segert, Stanislav segmentace segmentace textu Seifert, Jaroslav sekvence opravné sémantika sémantika formální sémantika historická sémantika kognitivní sémantika lexikální sémantizace sémaziologie sémémy semikomunikace semináře sémiologie sémiotika semióza serbistika sexismus Sextus Empiricus sexuologie Sgall, Petr Sgallová, Květa Shakespeare, William shoda mluvnická Siatkowski, Janusz Sienkiewicz, Henryk signály řečové Sinajský žaltář singulár singularia tantum sinologie sítě dialogické situace jazyková situace komunikační sjezdy sjezdy slovanské Skácel, Jan Skála, Emil Skalička, Vladimír Skaryna, Francisk Sketch Engine sklářství Skutil, Jan slabikáře slabikotvorné l slabikotvorné r slabiky Sládek, Josef Václav slang slang církevní slang drogově závislých slangismy slang kriminální slang železničářský slang pivovarnický slang počítačový slang policejní slang rybářský slang sklářský slang sportovní slang studentský slang vězeňský slang vojenský slang vorařský slavismy slavistika Slezsko slogany sloh sloupky slova slova hybridní slovakismy slovakistika slova klíčová slova módní slova monokolokabilní slovanština církevní Slovanský ústav slova okřídlená slova přejatá slova sprostá slova vycpávková slova vyjmenovaná slova zkratková slova zrádná slovenistika slovenština jako jazyk cizí slovesa slovesa fázová slovesa frázová slovesa ilokuční slovesa intranzitivní slovesa iterativní slovesa kategoriální slovesa modální slovesa nepravidelná slovesa obouvidová slovesa pohybu slovesa pomocná slovesa reflexivní slovesa smyslového vnímání slovesa sponová slovesa tranzitivní slovesa určitá slovesnost lidová Slovník klementinský slovníky slovníky autorské slovníky biografické slovníky diferenční slovníky elektronické slovníky frekvenční slovníky mentální slovníky obrázkové slovníky retrográdní slovníky výkladové slovo Slovo a slovesnost Slovo o pluku Igorově slovosled slovosled povrchový slovosled volný smlouvy Smoljak, Ladislav Smrčková, Jiřina smysl snáře sociolektismy sociolekty sociolingvistika sociolingvistika historická sociolingvistika variační sociologie socioonomastika software Sokrates Solov'jev, Vladimir Sergejevič somatismy sonet sorabistika současnost Součková, Milada soupisy souslednost časová soustavy psací souvětí souvětí příčinná souvětí podřadná souvětí souřadná Spal, Jaromír spanglish spisovnost splynuliny spojení slovní spojení verbonominální spojky spojky odporovací spojovník spolky spona spoonerismy sport správa veřejná správnost jazyková Spunar, Pavel Spurný, Atanáš Jan Blažej srbština lužická srbština lužická dolní srbština lužická horní srbština stará srbocharvátština srozumitelnost Stalin, Josif Vissarionovič standardizace Stanislav, Ján starožitnosti slovanské staroslověnština statistika stavebnictví Stavinohová, Zdeňka stenografie stereotypy stereotypy etnické stereotypy genderové stereotypy řečové Stich, Alexandr Stiebitz, Ferdinand středověk střídání kódů střídnice stomatologie Straka, Georges stránky webové strategie argumentační strategie diskursivní strategie komunikační strategie narativní strategie textové strategie zdvořilostní stratifikace Strawson, Peter Frederick Strindberg, August strukturace strukturalismus struktury informační studie porovnávací stupňování Styblík, Vlastimil styl styl administrativně-právní styl administrativní styl autorský styl biblický styl epistolární styl esejistický styl hovorový styl individuální stylistika stylistika funkční stylistika textová stylizace styl komunikační styl konverzační styl řečnický styl ženský styl nízký styl odborný stylometrie styl prostěsdělovací styl publicistický styl rétorický styl umělecký styl věcný styl vědecký styl výslovnostní styl vysoký styly funkční styly věkové subjektivita subjunktiv subordinace substantiva substantiva dějová substantiva deverbální substantiva nesklonná substantiva verbální substantivizace substituce Suchý, Jiří sufixace sufixoidy sufixy superlativ supletivnost svazy jazykové Svěrák, Zdeněk světy fikční Svoboda, Jan Svoboda, Karel Svozilová, Naďa sykavky sylabismus sylabotónismus sylaby symboly synchronie synekdocha synkretismus synkretismus pádový synonyma synonymie synsémantika syntagma syntagmatika syntax syntax analytická syntax funkční syntax generativní syntax historická syntax nadvětná syntax povrchová syntax textová syntax valenční syntax závislostní syntetizátory syntéza difonová syntéza řeči tabu tádžičtina tagování taktiky řečové takty mluvní takty přízvukové talk show Tárnyiková, Jarmila tautologie taxonomie technika technika výpočetní techniky mluvní tektogramatika tektonika telekomunikace teličnost Těšínsko Těšitelová, Marie téma templáty tempo tempo řeči tempo mluvní temporalita tendence vývojové teologie teonyma teorie teorie diskursu teorie fikčních světů teorie glotální teorie gramatické teorie informační teorie interpretace teorie intervence teorie jazykového managementu teorie jazykové kultury teorie komunikace teorie laryngální teorie lingvistické teorie literatury teorie narativní teorie onomastické teorie onomaziologické teorie optimality teorie sémantické teorie spisovného jazyka teorie stylu teorie syntaktické teorie textu teorie valenční teorie valenční modifikovaná teorie významu teorie znaku terminografie terminologie terminologizace termíny těsnopis testamenty testování text textil textologie textualita tezaury Thám, Karel Ignác theatra Tichý, Pavel tisk tisky staré titulky titulky novinové tituly tituly akademické Tkadlčík, Vojtěch Tkadleček tkalcovství Tláskal, Jaromír třídy sémantické třídy slovesné tlumočení tlumočení konsekutivní tlumočení simultánní tlumočení soudní tlumočnictví Tolkien, J. R. R. Tolstoj, Lev Nikolajevič Topinka, Miloslav topografie Topol, Jáchym Topol, Josef topolexémy toponomastika toponyma toponymie toponymie biblická toqabaqita traktáty transfer transfer negativní transformace transgresiv transkripce transkripce fonetická translatologie transliterace transonymizace transpozice trasjanka Trávníček, František Trnka, Bohumil trochej tronkace tropy Trost, Pavel Trubeckoj, Nikolaj Sergejevič turečtina turismus turkologie tvary slovesné neurčité tvoření slov tvořivost jazyková tykání Tyl, Josef Kajetán Tyl, Zdeněk typografie typologie typologie žánrová typy sémantické typy slovotvorné u-kmeny učebnice účetnictví údaje časové ugrofinistika Uhlířová, Ludmila ÚJČ ukrajinistika Uličný, Oldřich umění umění výtvarné unifikace univerbizace univerzálie univerzálie jazykové Univerzita Karlova univerzity úpravy jazykové urbáře Urban, Zdeněk Urbánková, Emma urbanonyma urbanonymie Urbanová, Ludmila určení příslovečná úseky promluvové Utěšený, Slavomír úvodník uvozovky uzbečtina území smíšená úzus Vachek, Josef Vaculík, Ludvík vágnost váhy Vajs, Josef Valdrová, Jana valence Vážný, Václav Vaňorný, Otmar Vančura, Vladislav variace variantnost varianty variety variety jazykové Vasiljev, Ivo vazby předložkové Večerka, Radoslav věda věda informační věda literární vědomí jazykové vědy přírodní vědy společenské veláry veřejné zakázky Velká Morava verba dicendi verba finita verbalizace verba sentiendi verbonominalizace Vergilius Maro, Publius verifikace verš přízvučný verš sylabický verš sylabotónický versologie Veselý, Josef věta věty bezpodmětné věty dvojčlenné věty hlavní věty jednočlenné věty jednoduché věty konsekutivní věty oznamovací věty přací věty podmětné věty podmínkové věty rozkazovací věty slovesné věty tázací věty uvozovací věty vedlejší věty vedlejší příslovečné věty vedlejší příslovečné časové věty vedlejší podmínkové věty vedlejší účinkové věty vztažné věty vztažné bez hlavy vibranty vícejazyčnost víceznačnost vid videokymografie Vidmanová, Anežka Viewegh, Michal Viklef, Jan Vilém Mathesius Centre Vinařický, Karel Alois vinařství Vintr, Josef vlámština Vlasák, Václav Vočadlo, Otakar Vodička, Felix Vodňanský, Jan vodohospodářství vojenství vokabuláře Vokabulář webový vokalismus vokalizace vokály vokativ volný verš Vondrák, Václav Voskovec, Jiří Vostokov, Alexandr Christoforovič vozidla motorová Vrak, Jan Vrančić, Faust Vrchlický, Jaroslav vsuvky vtipy vulgarismy vulgarizace Vusín, Kašpar Zachariáš Vybíral, Petr Vychodilová, Zdeňka výchova jazyková výchova slohová vydání kritická vyhledávání vyjednávání vykání výpověď vypravěč vyprávění výrazy číselné výrazy nezávadné výrazy odkazovací výrazy víceslovné výrok Vysloužilová, Eva výslovnost výslovnost spisovná výstavba tematická výstavba textová výstřižky vyučování vývoj vývoj jazyka výzkumy význam výzvy vzdělávání vzorce textové vzorce větné vzory deklinační vzory řečové vzory mluvní vzpomínky vztah k jazyku Wellek, René Werich, Jan Wiedemann, Václav Michael Wittgenstein, Ludwig Wollman, Frank Wollman, Slavomír word sketch xenismy xenofobie Zábrana, Jan Zahrádka, Miroslav Zahradníček, Jan zahradnictví zájmena zájmena neurčitá zájmena osobní zájmena přivlastňovací zájmena tázací zájmena ukazovací zájmena vztažná zájmena záporná zájmena zvratná zaklínadla zákon Menzerathův-Altmannův zákon Wackernagelův zákony jazykové zákony rytmické zákon Zipfův zaříkávadla záměry komunikační zánik jazyka Zaorálek, Jaroslav záporky zásoba slovní zastarávání Zatočil, Leopold Zavadil, Bohumil z Březové, Vavřinec z Cantimpré, Tomáš z Chlumce, Bartoloměj z Drážďan, Mikuláš zdravotnictví ze Štítného, Tomáš Zeman, Jiří zemědělství ze Sevilly, Isidor ze Stříbra, Jakoubek zeugma Zeyer, Julius Zgusta, Ladislav Zíbrt, Čeněk Zimek, Rudolf Zipf, George Kingsley z Janova, Matěj z Koldína, Pavel Kristián zkoušky jazykové zkoušky maturitní zkoušky přijímací zkratky zkratky iniciálové Zlobický, Josef Valentin z Lyry, Mikuláš změny fonologické změny gramatické změny jazykové změny lexikální změny sémantické změny vokalické změny významové značkování morfologické značky znak znaky znaky čínské znaky ikonické znaky jazykové znaménka interpunkční znělost zooapelativa zookomunikace zoolingvistika zoologie zoonyma zpěv zpěvníky způsob slovesného děje způsob slovesný zpracování počítačové zpravodajství zprávy zprávy technické zprávy textové zprávy výroční Zubatý, Josef