Портал славистики


Bibliographie der tschechischen Linguistik

Schlagwortliste (als Tag Cloud)

typologie žánrová tvořivost jazyková tvoření slov tocharština tádžičtina třídy slovesné ukrajinština ugaritština třídy sémantické Tomsa, František Jan Trávníček, František tibetština Uličný, Oldřich teorie překladu teorie fikčních světů tempo řeči Uhlířová, Ludmila Těšínsko thajština Tyrš, Miroslav teorie verše Těšitelová, Marie umberština urbáře Stavinohová, Zdeňka Stašek, Antal vietnamština veřejné zakázky vinařství vlámština volný verš vokabuláře vodohospodářství Spurný, Atanáš Jan Blažej verš sylabotónický verš sylabický velština finština valonština určení příslovečná vendština venetština verš přízvučný verš Suchý, Jiří Svoboda, Aleš tatarština Utěšený, Slavomír srbština lužická Vychodilová, Zdeňka Vysloužilová, Eva Vážný, Václav Vusín, Kašpar Zachariáš srbština lužická dolní starožitnosti slovanské staroslověnština srbština stará srbština lužická horní Waldt, Ondřej František Jakub de Weingart, Miloš souvětí podřadná songhajština snáře slovinština souvětí příčinná souvětí souřadná srbština srbocharvátština spřežky správa veřejná Voskovec, Jiří stereotypy řečové Vaňorný, Otmar Vašica, Josef svahilština suržyk syntéza řeči syrština tamilština takty přízvukové taktiky řečové sámština sumerština střídání kódů stupňování strategie zdvořilostní Vodňanský, Jan Vokabulář webový styl řečnický Vinařický, Karel Alois Vidmanová, Anežka střídnice středověk styl ženský vzory řečové výstřižky čeština biblická čeština banátská čeština americká čeština čeština bulharská Philonomus Benešovský, Matouš čeština jako jazyk cizí čeština doby střední Petrů, Eduard Pešina z Čechorodu, Tomáš Jan černohorština časopisy pro ženy čas předpřítomný Průšek, Jaroslav čakavština Čyževskyj, Dmytro Ivanovič Pražský, František Pražský závislostní korpus Polívka, Jiří časopisy pro mládež Povejšil, Jaromír Pražský lingvistický kroužek čeština moravská Pelcl, František Martin Orłoś, Teresa Zofia Ouředník, Patrik Palacký, František čeština znaková Orten, Jiří Optát, Beneš čínština klasická čínština Olivová-Nezbedová, Libuše Optát z Telče, Beneš čeština vídeňská Paroubek, Jiří Paňkevyč, Ivan Peciar, Štefan čeština obecná Pekař, Josef čeština slovakizovaná čeština stará čeština ukrajinská Pastrnek, František Pastyřík, Svatopluk čeština texaská Puškin, Alexandr Sergejevič Přidal, Antonín Sinajský žaltář z Lyry, Mikuláš z Drážďan, Mikuláš z Cantimpré, Tomáš z Prachatic, Křišťan zaříkávadla ze Štítného, Tomáš ze Stříbra, Jakoubek ze Středy, Jan zdvořilost z Březové, Vavřinec věty vztažné bez hlavy věty přací Smetana, Bedřich vědy přírodní Smrčková, Jiřina věty vedlejší věty vedlejší podmínkové věty vztažné věty vedlejší účinkové věty vedlejší příslovečné časové věty vedlejší příslovečné zkoušky jazykové zkoušky maturitní Čelakovský, František Ladislav Rudiš, Jaroslav území smíšená psaní tvůrčí Čermák, František Richterek, Oldřich Češka, Jan Češi volyňští Česal, Bedřich Černý, Jiří Ryšánek, František Růžička, Milan zájmena přivlastňovací způsob slovesný způsob slovesného děje zkoušky přijímací zájmena vztažná zákon Menzerathův-Altmannův Růžička, Rudolf zákon Zipfův zákon Wackernagelův slovenština jako jazyk cizí Zbavitel, Dušan skripta VŠ slabikáře slang rybářský konstrukce předložkové sklářství signály řečové různočtení elamština sdružení jazykovědná semináře komunikace náboženská komunikace neslyšících kazaština katalánština kastilština kalendáře kašubština kenaánština komunikace lékař-pacient komentář kodaňská škola klišé rytmus řeči rybářství reportáž reprodukce řeči dánština rod přirozený rejstříky recepty kuchařské příčestí minulé příčestí trpné příčestí činné původ jazyků důraz romština egyptština ruština ruština jako jazyk cizí ruština stará rusínština rumunština korejština romština slovenská koptština rozpoznání řeči jména šlechtická jména světců hebrejština hausština gótština gruzínština hebrejština biblická euročeština illyrština hříčky slovní hindština herbáře galština galicijština francouzština stará francouzština kanadská francouzština belgická francouzština frazeologie náboženská fríština gaelština furlanština frýžština faerština indonéština irština jazyky nigero-konžské estonština jazyky menšinové etiketa řečová jazyky ohrožené jazyky přirozené jidiš jazyky úřední jazyky vymřelé jazyky příbuzné etiopština jazyky kušitské italština istrorumunština islandština etruština italština stará japonština jazyk žen jazyk mužů jazyk mateřský jazyk emigrantů příčestí přízvuk větný bulharština jako jazyk cizí bulharština stará běloruština běloruština stará bulharština breviáře bengálština berberština bosenština bretonština chetitština chorvatština písně kramářské přechodníky přechylování předklonky písmo středověké pády předložkové chorvatština stará chování řečové mluva reemigrantů punština barmština babylonština slang vězeňský slang vorařský slang sklářský adjektiva složená slang železničářský slova okřídlená Zeman, Jiří slovenština slovanština církevní slova přejatá afrikánština akkadština arapažština areál středoevropský arménština asyrština aramejština arabština akty řečové albánština amharština angličtina střední předložky předložky sekundární příslovce přísloví přístavek přísudek příručky příklonky přirovnání příjmení příjmí příkazy přísudek jmenný kořen přízvuk drevanština přízvuk melodický přízvuk slovní příznakovost stylová příznakovost přívlastek přívlastek neshodný korpusy žákovské přívlastek shodný přeřeknutí diskursy náboženské předmět přímý přednes umělecký přednášky předpověď počasí předmět nepřímý latina středověká laština předložky složené předložky víceslovné předmět křížovky křesťanství přeložitelnost přepínání kódů přeslechnutí přezdívky překlady umělecké překlady strojové přehlásky překlady překlady odborné čínština mandarínská vazby předložkové Janáček, Leoš perština pidžiny percepce řeči Janota, Přemysl otázky doplňovací otázky zjišťovací otázky řečnické plotňáčtina Jednota klasických filologů polština stará portugalština portugalština brazilská Jestřábský, Valentin Bernard Jeník z Bratřic, Jan lékařství polabština polština osetština ongotština nářečí východomoravská Hujer, Oldřich nářečí východočeská literatura pro mládež Hrubín, František literatura středověká Hronek, Jiří Hrozný, Bedřich nářečí západočeská nářečí česká Hřebíček, Luděk Hůlová, Petra okcitánština Hýzrle z Chodů, Jindřich němčina švýcarská němčina kancelářská němčina pražská němčina vídeňská Jiráček, Jiří poruchy řeči prostředky výrazové Kolář, Jiří prostředí životní Kolařík, Josef prostředky syntaktické prostředky stylistické Koblížek, Vladimír prostředky stylové pruština Konečný, Matouš Kopečný, František žurnalistika životopisy žádost žánry Koniáš, Antonín Konstanc, Jiří pruština stará prostředky spojovací prostředky rétorické Karadžić, Vuk praindoevropština praslovanština pořekadla pořady diskusní potravinářství žánry literární počešťování pravopis spřežkový prestiž jazyka Klimeš, Lumír prostředky lexikální prostředky nejazykové prostředky kontaktové prostředky jazykové produkce řečová prostředky grafické Klatovský, Ondřej litevština nářečí valašské Halas, František nářečí horská nářečí hlučínské Haller, Jiří nářečí jihokarpatská nářečí jihočeská nářečí jihozápadočeská nářečí jihomoravská nářečí hanácká Gruša, Jiří maďarština nářečí chodské lotyština mayština nářečí chorvatská Grigorovičův parimejník nářečí severovýchodočeská nářečí doudlebské nářečí lašská Hausenblas, Ondřej makedonština malajština nářečí prajzské Hněvkovský, Šebestián nářečí romská lékařství veterinární nářečí severomoravská nářečí rusínská nářečí polská Hašek, Jaroslav nářečí moravská Hauser, Přemysl Hodek, Břetislav nářečí německá maorština nářečí podkrkonošské manažery korpusové nářečí opavské nářečí běloruská nářečí bavorské nizozemština Dušková, Libuše neslyšící Dvořák, Jan norština názvy automobilů náboženství novořeč nepřeložitelnost míšení kódů nářečí středočeská nářečí sudetoněmecká nářečí těšínská nářečí středomoravská myšlení Dršatová, Jitka nářečí slovácká Němcová, Božena názvy dopravních prostředků názvy hradů nářečí slovanská nářečí slovenská názvy vlaků nářečí slezská názvy živočichů nářečí menšiny etnické menšiny jazykové názvy svátků názvy rybníků názvy měsíců názvy mlýnů názvy hudebních nástrojů názvy nápojů metařeč názvy rodinných příslušníků názvy pokrmů názvy nástrojů Koudela, Tomáš pojišťovnictví Šabršula, Jan Benešovský, Matouš Beneš, Josef Melantrich z Aventina, Jiří Šafařík, Pavel Josef Šalda, František Xaver Bešta, Theodor Bečka, Jiří Beneš, Edvard říkadla Bayerová, Naděžda Miko, František Minářová, Eva Benedikt z Nudožer, Vavřinec Miklošič, Franc Beneš, Eduard řečtina starověká řečtina nová Šarapatková, Žofie Božan, Jan Josef Damborský, Jiří Šebesta, Karel Marvan, Jiří Daneš, František Kořenský, Jan mluva mládeže Šiktanc, Karel Daňhelka, Jiří Šaur, Vladimír Masaryk, Tomáš Garrigue Mastičkář Bridel, Bedřich Brandner, Aleš Masník, Tobiáš Masařík, Zdeněk Březina, Otokar Bělič, Oldřich řečtina novozákonní řečtina mykénská Neustupný, Jiří V. Bartůňková, Jana Bartošek, Jaroslav Basaj, Mieczysław Baudouin de Courtenay, Jan Niecisław Nepil, František Řezáč, Václav Řeháček, Luboš Bartoš, Lubomír Řehoř Veliký průmysl Anderš, Josef číslovky řadové Nosek, Jiří Babler, Otto František Bartoš, František Łysohorský, Óndra Nekvapil, Jiří ř řeč těla Mukařovský, Jan řeč syntetická řeč vlastní řeč vnitřní řečtina byzantská Moskevský lingvistický kroužek řečtina řeč přímá řeč polopřímá Naše řeč řeč řemesla řeč dětská Měšťan, Antonín řeč nepřímá řeč jevištní mongolština Šembera, Alois Vojtěch životnost Kraus, Jiří železnice Kratochvil, Jiří Koťátko, Petr španělština kolumbijská Kořínek, Josef Miloslav žargon žaltáře možné světy Šimek, Maximilián Václav Šimečková, Alena Dostálová, Růžena moravština žalmy monology vnitřní Kořínek, Jan Dokulil, Miloš Kuchař, Jaroslav Malíř, František šva švédština španělština mexická španělština argentinská španělština paraguayská Kruh moderních filologů Kruh přátel českého jazyka Žitavský, Petr Žaža, Stanislav Krámský, Jiří Králík, Oldřich Žídek, Pavel Život Konstantinův Šimáček, Matěj Anastazia Škarka, Antonín školy mateřské Lepilová, Květuše školy střední Levý, Jiří Leška, Oldřich školy letní školy lingvistické školy vysoké školy zvláštní práce bakalářské šlechta španělština Křesadlo, Jan školy základní Langer, František Lamprecht, Arnošt školy jazykové školství Šrámek, Fráňa Šrámek, Rudolf Šteyer, Matěj Václav Šmilauer, Vladimír Šlosar, Dušan Škvorecký, Josef Macourek, Miloš Štroblová, Jana Štícha, František Švejk Lomnický z Budče, Šimon Švarný, Oldřich Šukšin, Vasilij M. Štúr, Ľudovít Lustig, Arnošt Kvítková, Naděžda španělština americká mluva běžná Doležal, Pavel Doležel, Lubomír Mareš, František Václav Šimandl, Josef a-kmeny abeceda abeceda prstová ablativ ablativ absolutní ablaut abreviace abstrakce abstrakta abstrakty Achmatovová, Anna Ackermann aus Böhmen Adam, Robert Adam z Veleslavína, Daniel adaptace adaptace fonetické adaptace literární adaptace morfologické adaptace pravopisné adaptace slovotvorné adekvátnost adjektiva adjektiva dějová adjektiva deverbální adjektiva jakostní adjektiva posesivní adjektiva predikativní adjektiva relační adjektiva substantivizovaná adjektiva účelová adjektiva verbální adjektiva vztahová adjunkty adordinace adresát adverbia adverbiale adverbializace afázie afixoidy afixy aforismy afrikanistika afrikáty agens aglutinace agramatismus agrese jazyková agronyma akcentologie akcentuace akronyma akrostich aktanty aktionsart aktivum aktualizace akty ilokuční akty komunikační akty mluvní akty perlokuční akustika akut akuzativ akuzativ s infinitivem albanistika alegorie Alexandreis alexandrin algoritmy aliterace alofony alomorfy alternace alternace hláskové Altmann, Gabriel aluze amerikanismy amerikanistika anafora anakolut analogie analytičnost analýza členská kategorizační analyzátory analyzátory morfologické analýzy analýzy diskursu analýzy diskursu kritické analýzy frekvenční analýzy konverzační analýzy korpusové analýzy kvantitativní analýzy morfologické analýzy textové anatomie anekdoty anglicismy angličtina angličtina americká angličtina australská angličtina britská angličtina jako jazyk cizí angličtina kanadská angličtina stará anglistika ankety anoikonyma anotace anotace lingvistické anotace morfologické anotace syntaktické antepozice antika antologie antonyma antonymie antropolingvistika antropologie antropologie kulturní antroponomastika antroponyma aorist apelace apelativa apelativizace apokopa apokryfy apozice arabistika arbitrárnost archaismy archeologie architektura archivnictví areál evropský areály lingvistické areály onymické argot argotismy argumentace Aristoteles artikulace asertivita asimilace asimilace znělosti asociace asociace slovní asonance aspektologie aspirace astronomie astronyma asymetrie asyrologie atlasy atlasy jazykové atribuce augmentativa Augustin, sv. Austin, John L. austriacismy autobiografie automatizace automobilismus autor autoreferáty autorství azbuka Bachtin, Michail Michailovič Băčvarov, Janko Badeni, Kasimir Badeniho jazykové zákony bajky Balbín, Bohuslav Balhar, Jan balkanismy balkanistika balkánský jazykový svaz baltistika bankovnictví bariéry komunikační Barnet, Vladimír baroko Bartáková, Jarmila Barthes, Roland Bartoněk, Antonín barvy baskičtina Bauer, Jaroslav Bečka, Josef Václav beja beletrie belgicismy Bělič, Jaromír bělorusistika Benveniste, Émile Bernolák, Anton bezpečnost Bezruč, Petr bible Bible kralická Bible svatováclavská bibličtina bibliografie biblismy biblistika bigramy bilingvismus biliterárnost binominály biografie biografie jazykové biolingvistika biologie Blahoslav, Jan Blanke, Detlev Blatný, Ivan blending blogy Bogatyrev, Petr Grigor'jevič Boháč, Zdeněk bohemika bohemismy bohemisté bohemistika Boková, Hildegard Bolzano, Bernard Bondy, Egon botanika Brabcová, Radoslava brusy jazykové Bühler, Karl Bulgakov, Michail bulharistika Bush, George W. byzantologie caló Čapek, Josef Čapek, Karel Čapek-Chod, Karel Matěj Carnap, Rudolf Carroll, Lewis čas čas gramatický čas minulý časomíra časopisy časopisy bulvární časopisy dívčí časopisy ÚJČ čas relativní čas slovesný částice částice diskursní částice modální částice modifikační CD-ROM čechoslovakismus Čechov, Anton Pavlovič Čechová, Marie Čejka, Mirek centrum centrum intonační Čep, Jan Černínová z Harasova, Zuzana Černín z Chudenic, Humprecht Jan Černý, Adolf Černý, Jaroslav Černý, Václav Červenka, Miroslav Český národní korpus cestopisy Chanovský, Albert charakteristiky stylové charakterologie chat Chelčický, Petr chemie Chevallier, Gabriel Chloupek, Jan Chomsky, Noam choronyma chování jazykové Chrabr, mnich chrématonyma chrononyma Churchill, Winston S. chyby jazykové Cicero, Marcus Tullius Cimrman, Jára cirkumfix cirkumflex číslo číslovky citace čítanky citáty cit jazykový citoslovce členění větné aktuální člen neurčitý člen určitý členy členy větné clipping Čmejrková, Světla Cmorej, Pavel Coseriu, Eugenio čtení Čtvrtek, Václav Cvetajevová, Marina cvičení Cvrček, Václav Cyril cyrilice cyrilometodievistika Czambel, Samuel dabing daktyl Dalimil daně Dante Alighieri Dard, Frédéric databáze datace dativ dativ posesivní dativ volný Davidová, Dana Davidson, Donald deadjektiva deagentizace deantroponyma debaty dedikace deflektivizace deformace jazykové deixe dějiny dějiny lingvistické práce Dejmek, Bohumír deklinace dekodéry dělení slov délka slovní délka věty deminuce deminutiva Deml, Jakub demokratizace jazyka demonstrativa dendronyma deníky denotace denotáty deonymizace depalatalizace deprefixace deproprializace derivace deriváty Derrida, Jacques DESAM desambiguace Descartes, René deskripce desubstantiva determinace determinátory determinovanost devalvace jazyka deverbativa diachronie dialektismy dialektologie dialogičnost dialogy dialogy institucionální dialogy mediální dialogy telefonické dialogy výukové diateze dichotomie didaktika diferenciace difony diftongizace diftongy digitalizace diglosie dikce diktáty diktáty televizní díla literární diplomacie diplomatika disambiguace disambiguace morfologická disimilace diskriminace jazyková diskursy diskursy akademické diskursy církevní diskursy fatické diskursy interaktivní diskursy mediální diskursy narativní diskursy odborné diskursy politické diskursy reklamní diskursy vědecké diskursy volební diskuse diskuse internetové dislokace distribuce divadlo divergence diverzita lingvistická Dobrovský, Josef Dohalská, Marie dokonavost dokumenty Dolník, Juraj dopisy dopisy osobní doplněk doprava Dorovský, Ivan Dostojevskij, Fjodor Michajlovič dovednosti komunikační Drachovský, Jan drama Drda, Jan drogy druhy slov duál dublety Dubský, Josef Ducháček, Otto dunajský jazykový svaz durativa Ďurovič, Ľubomír Durych, Jaroslav dvojčleny dvojznačnost Dvončová, Jana dysfázie dysgrafie dyslexie dysortografie e-learning e-mail Eco, Umberto edice edice elektronické editory textové edukace egyptologie Eichler, Ernst Eisner, Pavel ekolingvistika ekologie ekonomie ekonomie jazyková ekvivalence ekvivalenty elativ elektronika elektrotechnika elipsa elize emendace emoce emoce negativní emocionalita emotikony enantiosémie encyklopedie endonyma enklitika enologie epenteze epigrafika epigramy epika epistemologie epistolografie epitafy epiteta eponyma Erben, Karel Jaromír ergativ ergonyma Erhart, Adolf erotika Ertl, Václav eseje esperanto estetika etika etnicita etnofaulismy etnofrazeologismy etnogeneze etnografie etnolekty etnolingvistika etnologie etnometodologie etnonyma etymologie etymologie lidová etymony eufemismy eufonie europeismy evangelia evropeismy Evropská unie exempla exemplifikace exonyma expletiva explicitnost explozivy expresiva expresivita faksimile faktory extralingvistické faktory stylotvorné farmacie farmakologie fejetony feminina feminismus feminizace féničtina fenomenologie figury figury rétorické fikce filatelie Filipec, Josef film filologie filologie klasická filologie moderní filologie slovanská Filomates, Václav filozofie filozofie jazyka finance finitivnost Firbas, Jan Fischer, Otokar flexe Flídrová, Helena floskule fokalizátory folklor folkloristika fonace fonematika fonémy fonetika fonetika forenzní fonetika klinická fonetizace fonologie fonologie historická fonotaktika fóny forma formalismus formalizace jazyka formanty formanty slovotvorné Foucault, Michel fraktály fráze frazémy frazémy slovesné fráze nominální frazeografie frazeologie frazeologie biblická frazeologie historická frazeologismy frázování Frege, Gottlob frekvence frekvence hlasová frikativy Frinta, Antonín Frizinské památky Fronek, Josef frygičtina Fučík, Julius Fuks, Ladislav funkce funkce fatická funkce jazykové funkce komunikační funkce pragmatické funkcionalismus funkcionalismus axiomatický funkčnost futurum fytonyma fyzika Gadamer, Hans Georg galicismy Garvin, Paul L. gastronomie gavenda Gebauer, Jan gender genealogie geneze textu genitiv genitiv adnominální genitiv posesivní genitiv záporový genologie geografie geolingvistika geologie germanismy germanisté germanistika germanizace Gerov, Najden gerundium gesta globalizace glosematika glosy glosy kenaánské glotalizace glottochronologie glottodidaktika Goethe, Johann Wolfgang von Gogol, Nikolaj Vasiljevič Gottwald, Klement grafématika grafémy grafika grafologie gramatičnost gramatika gramatika formální gramatika funkční gramatika generativní gramatika historická gramatika kognitivní gramatika konstrukční gramatikalizace gramatika procesuální gramatika signální gramatika srovnávací gramatika transformační gramatika závislostní gramatografie gramotnost grécismy Grepl, Miroslav Grice, Paul H. groteska guaraní gymnastika gymnázia Gzel, Petr Habermas, Jürgen hádanky hagiografie Hájek z Libočan, Václav Hajičová, Eva Hála, Bohuslav Halliday, Michael A. K. Hanka, Václav hantec hantýrka hapax legomena haplologie Hattala, Martin Hauptová, Zoe hausa Hausenblas, Karel Havel, Rudolf Havel, Václav Havlíček Borovský, Karel Havlíkovo pravidlo Havlová, Eva Havránek, Bohuslav hebraismy hebraistika Hečko, Blahoslav hedging Heidegger, Martin Hendrich, Josef heraldika hermeneutika hesla hesla politická hesla slovníková hexametr hiát hieroglyfy Hilský, Martin hispanismy hispanistika historie historie literatury historiografie historismy Hitler, Adolf Hjelmslev, Louis Hladký, Josef hlaholice hlaholice hranatá hlas hláskosloví hlásky hlásky slabikotvorné Hlaváček, Karel Hlavsa, Zdeněk hodnocení hodonyma Hodrová, Daniela Hoffmannová, Jana Holan, Vladimír Homér homiletika homilie homofona homofonie homografie homonyma homonymie homonymie mezijazyková honorifika Hora, Josef Horálek, Karel Horecký, Ján Horníček, Miroslav hornictví Hostovský, Egon hotely hovorovost Hrabák, Josef Hrabal, Bohumil hranice jazykové Hrbáček, Josef Hromádko, Jan Nepomuk Norbert Hrubý z Jelení, Zikmund hry jazykové hry počítačové Hubáček, Jaroslav hudba hudba populární Hübschmannová, Milena humanismus Humboldt, Wilhelm von humor humor jazykový hungarismy hungaristika Hus, Jan Husák, Gustáv Husserl, Edmund hybridizace hydronyma hydronymie hymnografie hymny hyperkorektnost hypertext hypokoristika hyponyma hypotaxe i-kmeny IADA iberoamerikanistika ich-forma identifikace identifikace mluvčích identita identita etnická identita jazyková identita národní ideologie ideologie jazyková ideonyma idiolekty idiomatika idiomy ikonicita ikoničnost ikony ilokuce imigranti imperativ imperativnost imperfektiva imperfektiva sekundární imperfektum implicitnost indeterminace indexování indexy indexy retrográdní indičtina stará indikativ indoevropeistika indogermanistika indologie inference infinitiv informace informatika inovace instrumentace hlásková instrumentál integrace inteligence umělá intence intenze intenzifikace intenzifikátory interakce interdialekty interference interlingue interlingvistika intermedialita internacionalismy internacionalizace internet interogativa interpozice interpretace interpunkce intertextovost intertextualita intervence interview interview narativní intonace invarianty inverze inzeráty íránistika ironie Isačenko, Aleksandr V. iterativa iterativnost Ivančev, Svetomir izoglosy izomorfismus jádro výpovědi Jagić, Vatroslav Jakobson, Roman jamb Janáček, Karel Jančák, Pavel Jandyt, Václav japanistika jazyk jazyk autorský jazyk básnický jazyk československý jazyk HTML jazyk médií jazyk odboje jazyk odborný jazykolamy jazyk politiky jazyk publicistiky jazyk reklamy jazyk totality jazyk vědy jazyky jazyky africké jazyky afroasijské jazyky aglutinační jazyky altajské jazyky americké jazyky analytické jazyky anatolské jazyky andské jazyky asijské jazyky australské jazyky austroasijské jazyky austronéské jazyky balkánské jazyky baltoslovanské jazyky baltské jazyky bantuské jazyky berberské jazyky čadské jazyky chetitsko-luvijské jazyky cizí jazyky drávidské jazyky ergativní jazyky etiopské jazyky evropské jazyky flektivní jazyky formální jazyky germánské jazyky germánské severské jazyky hamito-semitské jazyky hybridní jazyky indiánské jazyky indické jazyky indoárijské jazyky indoevropské jazyky indoíránské jazyky informační jazyky íránské jazyky italické jazyky izolační jazyky izolované jazyky jednací jazyky jihoamerické jazyky jihoslovanské jazyky kartvelské jazyky kavkazské jazyky keltské jazyky kreolské jazyky mayské jazyky mongolské jazyky národní jazyky neindoevropské jazyky nilsko-saharské jazyky nostratické jazyky oceánské jazyky omotské jazyky orientální jazyky papuánské jazyky polabské jazyky programovací jazyky regionální jazyky románské jazyky sabelské jazyky samojedské jazyky selekční jazyky semitské jazyky sinotibetské jazyky slovanské jazyky spisovné jazyky státní jazyky subsaharské jazyky světa jazyky tibetobarmské jazyky tibetské jazyky tunguzské jazyky turecké jazyky turkické jazyky turkotatarské jazyky ugrofinské jazyky umělé jazyky univerzální jazyky uraloaltajské jazyky uralské jazyky východoslovanské jazyky vyhledávací jazyky západoslovanské jazyky znakové Jedlička, Alois Jednota bratrská jednotky měrné jednoznačnost Jelínek, Jaroslav Jelínek, Milan Jelínek, Stanislav jery Jirásek, Alois Jireček, Josef Jireček, Konstantin jména biblická jména činitelská jména cizí jména konatelská jména místní jména obyvatelská jotace Joyce, James Jungmann, Josef jurislingvistika juxtapozice kadence Kafka, Franz kalambúry kaligrafie Kalista, Zdeněk kalky kalmyčtina kancionály Kant, Immanuel Karcevskij, Sergej I. Karel IV. Karlík, Petr karpatismy kartografie katafora katalogy kategorie mluvnické kategorie sémantické kategorie slovesné kategorizace kauzalita kauzativa kauzátory kázání kečua Keenan, Edward L. Kellner, Adolf kinezika Klaret klasifikace Klaus, Václav Kleklar, Jan kletby Klíma, Ivan klitika Klostermann, Karel kmen Knappová, Miloslava knihovnictví knihtisk knihy městské knihy pamětní knihy právní knihy smolné knihy soudní Knittlová, Dagmar Knop, Alois Kocourek, Rostislav kodifikace kodikologie kódování kódy kódy jazykové Körner, Vladimír kognice koherence koheze Kohout, Pavel koiné koktavost koledy kolektiva Kollár, Ján kolokabilita kolokace kolokvialismy kolokvializace Komárek, Miroslav komeniologie Komenský, Jan Amos komika komika jazyková komiks komparace komparatistika komparativ kompetence jazykové kompetence komunikační kompetence sociokulturní komplimenty kompozice kompozita kompozita hybridní komunikace komunikace církevní komunikace člověk-počítač komunikace člověk-stroj komunikace elektronická komunikace emotivní komunikace fatická komunikace institucionální komunikace interkulturní komunikace marketingová komunikace masová komunikace mediální komunikace mezigenerační komunikace mezikulturní komunikace multietnická komunikace nejazyková komunikace odborná komunikace pedagogická komunikace persvazivní komunikace rodinná komunikace vědecká komunikáty koncentrace tematická koncept minimální intervence konceptualizace koncovky koncovky pádové kondenzace kondicionál konektory konektory argumentativní konference konflikty jazykové konfrontace kongruence konjugace konjunktiv konkordance konkrétnost konkurence konotace konsonantismus konsonanty Konstantin konstantnost syntaktická konstituenty konstrukce konstrukce akuzativu s infinitivem konstrukce existenciální konstrukce imperativní konstrukce infinitivní konstrukce neprojektivní konstrukce participiální konstrukce pasivní konstrukce posesivní konstrukce slovesné konstrukce syntaktické konstrukce verbonominální konstrukce větné konstrukce vytýkací konstruktivismus konstrukty kontakty jazykové kontaminace kontext kontradikce kontrakce konvence konvergence konverzace konverzacionalizace konverze konverzívnost kooperace koordinace Kopeckij, Leontij Vasiljevič Kopecký, Milan Kopitar, Jernej koreference korektnost genderová korektnost politická korektory korektury korelace korelativa korespondence korespondence obchodní korpusy korpusy anotované korpusy autorské korpusy diachronní korpusy jazykové korpusy lingvistické korpusy paralelní korpusy synchronní korpusy textové korpusy závislostní Kosmas kosmonyma koutky jazykové KPČJ krajina jazyková Král, Josef Kraus, Jan Krbec, Miloslav Krčmová, Marie kreativita kreolizace kriminalistika Kripke, Saul A. Kristevová, Julia kritika kritika literární kritika textová Krman, Daniel kroatistika kroniky Kryl, Karel kryptonyma Kuba, Ludvík Kubátová, Marie Kučera, Henry Kučera, Karel kultivace jazyka kultura kultura jazyková Kundera, Ludvík Kundera, Milan Kurz, Josef kurzy jazykové kvalita kvantifikace kvantifikátory kvantifikátory neurčité kvantita kvantita vokalická Kvapilová Brabcová, Radoslava Kyas, Vladimír kybernetika Kyjevské listy Lakoff, George lakuny langue laryngály latina latina starověká latina vulgární latinismy latinka Laub, Gabriel léčitelství lidové Leech, Geoffrey N. legendy legendy svatováclavské Lehár, Jan lemmata lemmatizace lemmatizátory lesnictví letáky letectví letopisy Lévi-Strauss, Claude Levinson, Stephen C. lexémy lexikalizace lexikografie lexikografie diachronní lexikografie elektronická lexikografie historická lexikologie lexikologie historická lexikon lexikostatistika libreto likvidy Lilič, Galina Aleksejevna lingua franca lingvisté lingvistika lingvistika algebraická lingvistika aplikovaná lingvistika areálová lingvistika diachronní lingvistika emoční lingvistika feministická lingvistika forenzní lingvistika formální lingvistika funkční lingvistika genderová lingvistika generativní lingvistika gerontologická lingvistika historická lingvistika institucionální lingvistika kognitivní lingvistika komputační lingvistika kontrastivní lingvistika korpusová lingvistika kulturní lingvistika kvantitativní lingvistika marxistická lingvistika matematická lingvistika obecná lingvistika srovnávací lingvistika strojová lingvistika strukturní lingvistika synchronní lingvistika textová lingvistika závislostní lingvodidaktika lingvoekologie lingvokulturologie lingvoreálie Linhartová, Věra listiny literatura literatura dětská lituanistika liturgie Locke, John Loderecker, Petr logika logika transparentní intenzionální logika výroková logonyma logopedie lokál lokuce Lotko, Edvard Loucká, Pavla Ludvíkovský, Jaroslav Luther, Martin Lutterer, Ivan lyrika Macek, Josef Mácha, Karel Hynek Macháček, Jaroslav Machar, Josef Svatopluk Machek, Václav Machová, Svatava Macura, Vladimír Macurová, Alena Majar Ziljski, Matija Majtán, Milan Majtánová, Marie makaronismy makedonistika malapropismy management management jazykový manipulace mapy mapy jazykové marketing Marr, Nikolaj Jakovlevič marrismus Martincová, Olga Martinet, André Martínková, Dana marxismus Marysko, Karel maskulina maskulina generická maskulinita matematika materiály Materna, Pavel Mathesius, Bohumil Mathesius, Vilém matierály maximy konverzační média masová medievalistika melodémy melodie memoáry metadiskursy metafora metaforizace metafory konceptuální metajazyk metatext metateze likvid meteorologie Metoděj metodika metodologie metody metody komunikativní metody statistické metonymie metrika metrum Michálek, Emanuel Michna z Otradovic, Adam Mickiewicz, Adam mikrojazyky mimesis mimika mince mineje mineralogie míry misály místopis historický Místopisná komise Mistrík, Jozef mlčení mluva mluva brněnská mluva lidová mluva městská mluva nezávadná mluva profesní mluvčí nerodilí mluvčí rodilí mluvenost mluvnice mluvnice historická mnohojazyčnost móda modalita modalita epistemická modifikace modifikátory modlitby moduly kontrolní modus Moldanová, Dobrava mondegreeny monoftongizace monoftongy monokolokabilita monology moravismy morfematika morfémy morfologie morfologie historická morfonémy morfonologie morfosyntax morfy Morgenstern, Christian motivace motivace sémantická Mouchová, Bohumila Mourek, Václav Emanuel Mrázek, Roman Mrhačová, Eva Müllerová, Olga multidisciplinarita multietnicita multikulturalita multilingvismus multimédia multiverbizace Murko, Matija Musil, Alois muzikologie myslivost mytologie mýty n-kmeny Nábělková, Mira Nabokov, Vladimir nacionalismus nacionalismus jazykový nadace nadávky nahuatl nápisy nápisy náhrobní narace narativ naratologie národy navazování mezitextové návody nazály názvy názvy barev názvy budov názvy geografické názvy hub názvy hudebních skupin názvy institucí názvy krycí názvy letadel názvy lidové názvy lodí názvy obchodní názvy obyvatelské názvy oper názvy osob názvy peněz názvy pevností názvy pohostinství názvy profesí názvy rostlin názvy stanic hromadné dopravy názvy ulic názvy uměleckých děl názvy usedlostí názvy vlastností Nebeská, Iva nederlandistika nedeterminovanost nedokonavost negace negociace negramatičnost Nejedlý, Jan Nejedlý, Vojtěch němčina němčina horní nová němčina horní raná němčina jako jazyk cizí němčina rakouská němčina raná horní němčina stará Němec, Igor neografie neologie neologismy neosémantismy neprojektivnost Neradová, Běla Neruda, Jan nesklonnost nespisovnost netspeak neurčitost neurolingvistika neutra neutralizace nevidomí newspeak Nezval, Vítězslav nicky Nitsch, Daniel nivelizace nomen omen nomina agentis nominace nominalizace nominativ nominativ jmenovací nordistika normy normy jazykové normy komunikační normy stylové notace Novák, Arne Novák, Ľudovít Novák, Pavel Nováková, Julie noviny o-kmeny obchod obojetnost obrana jazyka obrat k jazyku obraz světa jazykový obrození národní obscénismy ochrana jazyka odbory odezírání odívání odpovědi odstavec ohnisko oikonyma okazionalismy okluzivy Olbracht, Ivan Oliva, Karel Oliva, Karel st. Oliva, Pavel olympiády omluvy Ondrejovič, Slavomír onikání onkání onomastika onomastika literární onomatologie onomatopoie onomaziologie ontogeneze ontologie onymie onymizace opakování opera opozice opozita optativ oralita organizace lingvistické práce orientalistika orientátory ornitologie ornitonyma oromo oronyma ortoepie ortofonie ortografie Orwell, George osady zaniklé Osers, Ewald oskičtina oslovení osoba ostrovy jazykové osvojování jazyka otázky Ovidius Naso, Publius Pacnerová, Ludmila pády pády prosté Pala, Karel Palát, Augustin palatalizace palatály paleobohemistika paleografie paleoslovenismy paleoslovenistika palimpsest palindromy Palková, Zdena památky hlaholské památky písemné památky staročeské památníky paměti panegyrik Panevová, Jarmila panglottie Paprocký z Hlohol, Bartoloměj papyrologie paradigmata paradigmatika parafráze parajazyk Páral, Vladimír paralelismy paralingvistika parataxe parémie paremiografie paremiologie parenteze parimejníky parodie parole paronyma paronymie participanty participia pasionály pasivum pasivum zvratné Pasternak, Boris Páta, Josef Patera, Adolf patiens Patočka, Jan patologie jazykové patrocinia pauzy Pavel, Ota pečetě pedagogika pedolingvistika Peirce, Charles Sanders pejorativa penultima Peprník, Jaroslav percepce Peregrin, Jaroslav perfektiva perfektum performativa periferie perifráze perikopa periodika perlokuce personifikace perspektiva větná funkční persvaze Petr, Jan piktogramy pinyin písmena velká písmo písmo gotické písmo klínové písmo lineární písmo novogotické písmo obrázkové písmo znakové písně písně duchovní písně lidové Pitr, Josef Bonaventura plánování jazykové Platón pleonasmus Pleskalová, Jana plotna plurál plurál autorský pluralia tantum plusquamperfektum pochvaly počítače počitatelnost Podhorná, Vlasta podmět podnikání Poe, Edgar Alan poetika poetismus poetizace poezie poezie experimentální poezie lidová pohádky Pohl, Jan Václav pojmenování obrazná pojmenování víceslovná pojmy Poláček, Karel Polák, Milota Zdirad Poldauf, Ivan pole lexikální polemiky pole sémantické policie politika politika jazyková politologie polonismy polonistika polyfonie polyfunkčnost polylexie polylogy polysémie Popela, Jaroslav popis popis funkční generativní Popovič, Anton popularizace poradny jazykové porejonyma porozumění poruchy poruchy komunikace posesiva posesivita posesory positioning poslech postfixy postily postmodernismus postoje hodnotící postoj k jazyku postpozice poststrukturalismus posttext povědomí jazykové pověry pověsti pozdravy práce diplomové práce disertační práce habilitační práce písemné práce rigorózní práce seminární práce studentské pragmalingvistika pragmatika pragmatonyma Prague Dependency Treebank prajazyk prákrty pranostiky Prasek, Vincenc pravda pravděpodobnost pravdivost Pravdová, Markéta pravidla pravidla elektronická právo právo jazykové pravopis pravopis bratrský pravopis diakritický právo pracovní pravoslaví pravost praxe ediční precedentnost predikace predikát predikativ predikativa predikativnost predikátory predikát verbonominální predikáty predikáty mentální prefixace prefixoidy prefixy prejotace prekoncepty prepozice preskripce Presl, Jan Svatopluk presupozice préteritum pretext prézens prézens historický Procházková, Lenka produktivnost profesionalismy Profous, Antonín programování programy programy počítačové projektivnost projekty projevy promluvy pronominalizace propaganda propedeutika propozice propria proprializace prosby prostor protetické v- proteze próza prozimetrum prozódie prozopografie prvotisky psaní psanost pseudonymy psycholingvistika psychologie psychologie osobnosti publicismy publicistika publicistika bulvární publicistika sportovní public relations Puchmajer, Antonín Jaroslav purismus Purkyně, Jan Evangelista Purm, Radko Putin, Vladimir Vladimirovič Putnam, Hilary Quine, Willard Van Orman Quintilianus, Marcus Fabius r Račín, Karel Racková, Marie radixoidy Rais, Karel Václav Rasputin, Valentin G. ráz rčení reálie realizace recepce reciprocita redakce redakce česká redakce charvátská redakce charvátskohlaholská redakce makedonská redakce ruská redakce srbská redukce redundance reduplikace reference reflexe reflexiva reflexivita reformy regesta regiolekty regionalismy registr regulace jazykové Rejmánková, Ludmila rekce reklama rekonstrukce relativa relevance réma rematizátory renesance repliky repliky iniciační reprezentativnost rétorika revitalizace Reynek, Bohuslav rezoluce rezultativ rezultativa Richterová, Sylvie Ricoeur, Paul Rippl, Eugen rod rod gramatický rodiny jazykové rodopis rod slovesný Rokycana, Jan role komunikační romanismy romanistika romantismus romistika Romportl, Milan Rorty, Richard Rosa, Václav Jan Rowlingová, Joanne rozbory rozbory jazykové rozbory stylistické rozbory syntaktické rozbory větné rozkazy Rukopis královédvorský rukopisy Rukopis zelenohorský ruly berní rumunistika runy Rusínová, Zdenka rusismy rusistika Russell, Bertrand Ryba, Bohumil rým Rypka, Jan rytmus Sabina, Karel Salzmann, Zdeněk samizdat sandhi sanskrt Sapir, Edward satira Saussure, Ferdinand de sborníky Schleicher, August Searle, John Rogers Sedláček, August Sedláček, Bohumil sedukce Segert, Stanislav segmentace segmentace textu Seifert, Jaroslav sekvence opravné sémantika sémantika formální sémantika historická sémantika kognitivní sémantika lexikální sémantizace sémaziologie sémémy semikomunikace sémiologie sémiotika semióza serbistika sexismus Sextus Empiricus sexuologie Sgall, Petr Sgallová, Květa Shakespeare, William shoda mluvnická Siatkowski, Janusz Sienkiewicz, Henryk singulár singularia tantum sinologie sítě dialogické situace jazyková situace komunikační sjezdy sjezdy slovanské Skácel, Jan Skála, Emil Skalička, Vladimír Skaryna, Francisk Sketch Engine Skutil, Jan slabikotvorné l slabikotvorné r slabiky Sládek, Josef Václav slang slang církevní slang drogově závislých slangismy slang kriminální slang pivovarnický slang počítačový slang policejní slang sportovní slang studentský slang vojenský slavismy slavistika Slezsko slogany sloh sloupky slova slova hybridní slovakismy slovakistika slova klíčová slova módní slova monokolokabilní Slovanský ústav slova sprostá slova vycpávková slova vyjmenovaná slova zkratková slova zrádná slovenistika slovesa slovesa fázová slovesa frázová slovesa ilokuční slovesa intranzitivní slovesa iterativní slovesa kategoriální slovesa modální slovesa nepravidelná slovesa obouvidová slovesa pohybu slovesa pomocná slovesa reflexivní slovesa smyslového vnímání slovesa sponová slovesa tranzitivní slovesa určitá slovesnost lidová Slovník klementinský slovníky slovníky autorské slovníky biografické slovníky diferenční slovníky elektronické slovníky frekvenční slovníky mentální slovníky obrázkové slovníky retrográdní slovníky výkladové slovo Slovo a slovesnost Slovo o pluku Igorově slovosled slovosled povrchový slovosled volný smlouvy Smoljak, Ladislav smysl sociolektismy sociolekty sociolingvistika sociolingvistika historická sociolingvistika variační sociologie socioonomastika software Sokrates Solov'jev, Vladimir Sergejevič somatismy sonet sorabistika současnost Součková, Milada soupisy souslednost časová soustavy psací souvětí Spal, Jaromír spanglish spisovnost splynuliny spojení slovní spojení verbonominální spojky spojky odporovací spojovník spolky spona spoonerismy sport správnost jazyková Spunar, Pavel srozumitelnost Stalin, Josif Vissarionovič standardizace Stanislav, Ján statistika stavebnictví stenografie stereotypy stereotypy etnické stereotypy genderové Stich, Alexandr Stiebitz, Ferdinand stomatologie Straka, Georges stránky webové strategie argumentační strategie diskursivní strategie komunikační strategie narativní strategie textové stratifikace Strawson, Peter Frederick Strindberg, August strukturace strukturalismus struktury informační studie porovnávací Styblík, Vlastimil styl styl administrativně-právní styl administrativní styl autorský styl biblický styl epistolární styl esejistický styl hovorový styl individuální stylistika stylistika funkční stylistika textová stylizace styl komunikační styl konverzační styl nízký styl odborný stylometrie styl prostěsdělovací styl publicistický styl rétorický styl umělecký styl věcný styl vědecký styl výslovnostní styl vysoký styly funkční styly věkové subjektivita subjunktiv subordinace substantiva substantiva dějová substantiva deverbální substantiva nesklonná substantiva verbální substantivizace substituce sufixace sufixoidy sufixy superlativ supletivnost svazy jazykové Svěrák, Zdeněk světy fikční Svoboda, Jan Svoboda, Karel Svozilová, Naďa sykavky sylabismus sylabotónismus sylaby symboly synchronie synekdocha synkretismus synkretismus pádový synonyma synonymie synsémantika syntagma syntagmatika syntax syntax analytická syntax funkční syntax generativní syntax historická syntax nadvětná syntax povrchová syntax textová syntax valenční syntax závislostní syntetizátory syntéza difonová tabu tagování takty mluvní talk show Tárnyiková, Jarmila tautologie taxonomie technika technika výpočetní techniky mluvní tektogramatika tektonika telekomunikace teličnost téma templáty tempo tempo mluvní temporalita tendence vývojové teologie teonyma teorie teorie diskursu teorie glotální teorie gramatické teorie informační teorie interpretace teorie intervence teorie jazykového managementu teorie jazykové kultury teorie komunikace teorie laryngální teorie lingvistické teorie literatury teorie narativní teorie onomastické teorie onomaziologické teorie optimality teorie sémantické teorie spisovného jazyka teorie stylu teorie syntaktické teorie textu teorie valenční teorie valenční modifikovaná teorie významu teorie znaku terminografie terminologie terminologizace termíny těsnopis testamenty testování text textil textologie textualita tezaury Thám, Karel Ignác theatra Tichý, Pavel tisk tisky staré titulky titulky novinové tituly tituly akademické Tkadlčík, Vojtěch Tkadleček tkalcovství Tláskal, Jaromír tlumočení tlumočení konsekutivní tlumočení simultánní tlumočení soudní tlumočnictví Tolkien, J. R. R. Tolstoj, Lev Nikolajevič Topinka, Miloslav topografie Topol, Jáchym Topol, Josef topolexémy toponomastika toponyma toponymie toponymie biblická toqabaqita traktáty transfer transfer negativní transformace transgresiv transkripce transkripce fonetická translatologie transliterace transonymizace transpozice trasjanka Trnka, Bohumil trochej tronkace tropy Trost, Pavel Trubeckoj, Nikolaj Sergejevič turečtina turismus turkologie tvary slovesné neurčité tykání Tyl, Josef Kajetán Tyl, Zdeněk typografie typologie typy sémantické typy slovotvorné u-kmeny učebnice účetnictví údaje časové ugrofinistika ÚJČ ukrajinistika umění umění výtvarné unifikace univerbizace univerzálie univerzálie jazykové Univerzita Karlova univerzity úpravy jazykové Urban, Zdeněk Urbánková, Emma urbanonyma urbanonymie Urbanová, Ludmila úseky promluvové úvodník uvozovky uzbečtina úzus Vachek, Josef Vaculík, Ludvík vágnost váhy Vajs, Josef Valdrová, Jana valence Vančura, Vladislav variace variantnost varianty variety variety jazykové Vasiljev, Ivo Večerka, Radoslav věda věda informační věda literární vědomí jazykové vědy společenské veláry Velká Morava verba dicendi verba finita verbalizace verba sentiendi verbonominalizace Vergilius Maro, Publius verifikace versologie Veselý, Josef věta věty bezpodmětné věty dvojčlenné věty hlavní věty jednočlenné věty jednoduché věty konsekutivní věty oznamovací věty podmětné věty podmínkové věty rozkazovací věty slovesné věty tázací věty uvozovací vibranty vícejazyčnost víceznačnost vid videokymografie Viewegh, Michal Viklef, Jan Vilém Mathesius Centre Vintr, Josef Vlasák, Václav Vočadlo, Otakar Vodička, Felix vojenství vokalismus vokalizace vokály vokativ Vondrák, Václav Vostokov, Alexandr Christoforovič vozidla motorová Vrak, Jan Vrančić, Faust Vrchlický, Jaroslav vsuvky vtipy vulgarismy vulgarizace Vybíral, Petr výchova jazyková výchova slohová vydání kritická vyhledávání vyjednávání vykání výpověď vypravěč vyprávění výrazy číselné výrazy nezávadné výrazy odkazovací výrazy víceslovné výrok výslovnost výslovnost spisovná výstavba tematická výstavba textová vyučování vývoj vývoj jazyka výzkumy význam výzvy vzdělávání vzorce textové vzorce větné vzory deklinační vzory mluvní vzpomínky vztah k jazyku Wellek, René Werich, Jan Wiedemann, Václav Michael Wittgenstein, Ludwig Wollman, Frank Wollman, Slavomír word sketch xenismy xenofobie Zábrana, Jan Zahrádka, Miroslav Zahradníček, Jan zahradnictví zájmena zájmena neurčitá zájmena osobní zájmena tázací zájmena ukazovací zájmena záporná zájmena zvratná zaklínadla zákony jazykové zákony rytmické záměry komunikační zánik jazyka Zaorálek, Jaroslav záporky zásoba slovní zastarávání Zatočil, Leopold Zavadil, Bohumil z Chlumce, Bartoloměj zdravotnictví zemědělství ze Sevilly, Isidor zeugma Zeyer, Julius Zgusta, Ladislav Zíbrt, Čeněk Zimek, Rudolf Zipf, George Kingsley z Janova, Matěj z Koldína, Pavel Kristián zkratky zkratky iniciálové Zlobický, Josef Valentin změny fonologické změny gramatické změny jazykové změny lexikální změny sémantické změny vokalické změny významové značkování morfologické značky znak znaky znaky čínské znaky ikonické znaky jazykové znaménka interpunkční znělost zooapelativa zookomunikace zoolingvistika zoologie zoonyma zpěv zpěvníky zpracování počítačové zpravodajství zprávy zprávy technické zprávy textové zprávy výroční Zubatý, Josef