Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for sufixy provides 495 hits
1

Ein-Konsonantensuffixe in der litauischen Sprache

Grinaveckis, Vladas, in: Slavia, 62, č. 2, 1993, s. 175-178
2

Adjektivní přípona -ly v angličtině

Malinovský, Milan, in: Cizí jazyky, 39, č. 1-2, 1995-96, s. 5-7
3

Czeskie przymiotniki deminutywne

Bluszcz, Anna J., in: Zeszyty naukowe WSP im. Powstańców Śląskich. Slawistyka (Opole), č. 1, 1994, s. 15-19
4

Substantivní přípona -ee v angličtině

Malinovský, Milan, in: Cizí jazyky, 39, č. 9-10, 1995-96, s. 152-153
5

Polskie nazwy miejscowe z sufiksem -ava/-java

Nowik, Krystyna, in: Propria v systému mluvnickém a slovotvorném [Propria...] : Sborník příspěvků z mezinárodní konference "Onomastika a škola"konané v Brně ve dnech 10.-11. 2. 1998, Brno, MU ; 1999, s. 100-106
6

Notas sobre los sufijos nominales -al/-ar en español

Bartoš, Lubomír, in: Boletín de Filología Universidad de Chile, 37, č. 1, 1998-99, s. 127-138
7

K příponě -čice v češtině

Olivová-Nezbedová, Libuše, in: Naše řeč, 79, č. 1, 1996, s. 54-55
8

O zdrobňování a o jednom dialektismu

Harvalík, Milan, in: Naše řeč, 80, č. 2, 1997, s. 106-107
9

More on relational adjectives in Czech

Townsend, Charles Edward, in: Czech Language News, č. 5, 1995, s. 9
10

K příponám -ovsko a -sko v pomístních jménech v Čechách

Olivová-Nezbedová, Libuše, in: Naše řeč, 81, č. 5, 1998, s. 268-269