Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for parataxe provides 40 hits
1

Od ni přes aniž až k bez toho, aniž by

Štícha, František, in: Korpus - gramatika - axiologie, č. 1, 2010, s. 63-74
2

Parataxe jako sémiotický pojem - na příkladu české literatury dvacátého (a devatenáctého) století

Jiroušek, Jan, in: Česká literatura, 45, č. 1, 1997, s. 3-15
3

Parataxe jako sémiotický pojem - na příkladu české literatury (a umění) dvacátého století

Jiroušek, Jan, in: Prague School Linguistics : 70 Years of Existence of the Prague Linguistic Circle and 100th Anniversary of Roman Jakobson's Birthday, Prague, March 28-30, 1996. Abstracts, Praha, UK 1996, 29 s.
4

Projevy sémiotické parataxe v české literatuře 19. století

Jiroušek, Jan, in: Mezi texty a metodami : Národní a univerzální v české literatuře 19. století, Olomouc, Periplum ; 2006, s. 73-100.
5

Funkce konkluzivních souvětí v jazykové interakci

Karlík, Petr, in: Sborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 48, č. A 47, 1999, s. 85-94
6

Připusťme si, že si odporuje aneb poznámky k sémantice spojky aniž

Vejvodová, Jana, in: Setkání bohemistů Cikháj 2004 [Cikháj 2004] : Sborník, Brno, Vyd. vlastním nákladem ; 2004, s. 18-24
7

Grammatical variation within Near-Standard German: connectors in corpora

Wassner, Ulrich Hermann, in: Grammar & Corpora, Praha, Academia ; 2008, s. 293-304
8

Souřadící spojky v podřadných souvětích barokní prózy

Janečková, Marie, in: Člověk - jazyk - text [ČlJazT] : Sborník z mezinárodní lingvistické konference konané u příležitosti životního jubilea prof. PhDr. Jana Kořenského, DrSc. České Budějovice 18.-22. září 2007, České Budějovice, JU 2008, s. 85-88.
9

Les emplois paratactiques de óš [řec.]: status quaestionis et théories nouvelles

Muchnová, Dagmar, in: Graecolatina Pragensia, 20, 2006, s. 123-133
10

Conjunctions, contextualizers, and syntax theory

Uryson, Elena V., in: Studie z aplikované lingvistiky, č. 1, 2013, s. 7-20