Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for pravopis provides 1842 hits
1

Dvousté a padesáté varování

Vaculín, Ivo, in: Hospodářské noviny (Praha), 2000, 26.5.2000
2

Vývoj českého pravopisu

Pleskalová, Jana, in: Přednášky a besedy z 36. běhu LŠSS [PřednBLŠSS 36], Brno, MU ; 2003, s. 102-111
3

Vývoj pravopisu ve staré češtině

Pleskalová, Jana, in: Bohemistyka, 8, č. 1-4, 2008, s. 321-338
4

Postavení rukopisů Dalimilovy kroniky ve vývoji českého pravopisu

Černá, Martina, in: Varia 6 : Zborník zo 6. kolokvia mladých jazykovedcov (Modra-Piesok 27.-29. 11. 1996), Bratislava, Slovenská jazykovedná spoločnosť pri SAV ; 1997, s. 96-102
5

Několik pohledů na vývoj českého pravopisu

Kučera, Karel, in: Přednášky z 39. běhu LŠSS [PřednLŠSS 39], Praha, UK ; 1997, s. 63-67
6

Husova reforma češtiny

Pořízková, Lenka, in: Literární noviny - příl. Biblio (Praha), 8, č. 6, 2015, s. 8-9., 11.6.2015
7

Ke vztahům mezi písařským a tiskařským pravopisným územ v raněnovověkých rukopisech

Fidlerová, Alena A., in: Bohemica Olomucensia, 1, č. 3, 2009, s. 52-59
8

Grafická podoba staré češtiny

Pleskalová, Jana, in: Querite primum regnum Dei : Sborník příspěvků k poctě Jany Nechutové, Brno, Matice moravská 2006, s. 171-179
9

Zpracování jednotlivých pravopisných systémů v rámci diachronní složky Českého národního korpusu

Stluka, Martin, in: Dějiny českého pravopisu (do r. 1902), Brno, Host ; 2010, s. 345-448.
10

Tzv. bratrský pravopis

Kosek, Pavel, in: Přednášky a besedy ze 49. ročníku Letní školy slovanských (bohemistických) studií [PřednBLŠSS 49], Brno, MU ; 2016, s. 102-115