Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for Slezsko provides 13 hits
1

Kulturněhistorická encyklopedie Slezska a severovýchodní Moravy. N-Ž

Editor Dokoupil, Lumír Ostrava 2005
2

Kulturně-historická encyklopedie českého Slezska a severovýchodní Moravy. A-L

Ivánek, Jakub; Smolka, Zdeněk Ostrava 2013
3

Kastowsky - Karstein - Kaštovský : osudy příjmení na Hlučínsku v Opavském Slezsku

Šrámek, Rudolf, in: Studia Śląskie (Opole), 67, 2008, s. 261-273
4

Rozmanitá příroda povodí Olzy

Kotásková, Nela; Pyszko, Petr; Woznicová, Vendula, in: Vlastivědné listy Slezska, č. 1-2, 2017, s. 46-48
5

Kulturně-historická encyklopedie českého Slezska a severovýchodní Moravy. M-Ž

Ivánek, Jakub; Smolka, Zdeněk Ostrava 2013
6

Literatura na Śląsku czeskim i polskim

Red. Urbanec, Jiří Cieszyń 1996
7

Literatura na Śląsku czeskim i polskim

Red. Urbanec, Jiří Cieszyń 1996
8

Polszczyzna śląska. Śląsk jako region krzyżowania się języków i kultur

Zajonz, Małgorzata, in: Křižovatky Slovanů, Červený Kostelec, Mervart 2015, s. 95-103
9

Orts- und Ortsbewohnerbezeichnungen in den ehemaligen deutschen Mundarten Mährens und Mährisch-Schlesiens

Rothenhagen, Richard, in: Germanistische Linguistik im interdisziplinären Gefüge 2, Wrocław, ATUT 2011, s. 67-74
10

Nazwiska czeskie na Śląsku

Magda-Czekaj, Małgorzata, in: Nazewnictwo na pograniczach, Szczecin, Uniw. Szczeciński 2005, s. 143-153