Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for dialogy provides 747 hits
1

Úvodem

Kraus, Jiří, in: Dialog : Sémiotické rozměry a rozhraní dialogu, Praha, Filosofia ; 1997, s. 9-10
2

Architecture of multi-modal dialogue system

Fuchs, Martin; Hejda, Petr; Slavík, Pavel, in: Text, Speech and Dialogue [TSD'00] : Third International Workshop, TSD 2000. Brno, Czech Republic, September 13-16, 2000. Proceedings, Berlin, Springer ; 2000, s. 433-438
3

Zvláštní jazyk telefonických hovorů

Loucká, Pavla, in: Vesmír, 75, č. 4, 1996, s. 236
4

Telefonování v angličtině profesionálně a přesvědčivě

Lowe, Susan Překl. Veselá, Magdalena Brno 2008
5

Dialog unter dem Gesichtspunkt der Anzahl seiner Teilnehmer

Müllerová, Olga, in: Dialoganalyse 4 : Referate der 4. Arbeitstagung Basel 1992. Teil 1, Tübingen, Niemeyer ; 1993, s. 103-108
6

A retrospect and prospect of dialogue studies

Daneš, František, in: Dialogue Analysis 2000 : Selected Papers from the 10th IADA Anniversary Conference, Bologna 2000, Tübingen, Niemeyer ; 2003, s. 9-14
7

Research on media dialogues in the Czech Language Institute of the Academy of Sciences in Prague in 1999-2002

Čmejrková, Světla, in: Studies in Communication Sciences, 3, č. 1, 2003, s. 2-8
8

Conditional responses in information seeking dialogues

Karagjosova, Elena; Kruijff-Korbayová, Ivana, in: Proceedings of the 3rd SIGdial Workshop on Discourse and Dialogue, Philadelphia, 2002
9

Modeling of the information retrieval dialogue systems

Kopeček, Ivan, in: Text, Speech, Dialogue [TSD'99] : Second International Workshop, TSD'99, Plzen, Czech Republic, September 13-17, 1999. Proceedings, Berlin, Springer ; 1999, s. 302-307
10

Common work and common talk

Čmejrková, Světla, in: Linguistica 18 : Gesprochene und geschriebene Kommunikation: Voraussetzungen und gesellschaftliche Funktionen, Praha, ÚJC ČSAV ; 1989, s. 81-87