Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for literatura provides 403 hits
1

Prostor pro jazyk a styl. Lingvostylistické analýzy současné české prózy pro děti a mládež

Uličný, Oldřich; Horák, Jan Hradec Králové 1994
2

Slovenská literatura na českých školách v letech 1918-1938

Písková, Milada, in: Slovenský jazyk a literatúra v škole (Bratislava), 41, č. 5-6, 1994-95, s. 154-156
3

W świecie "rozchlapanych"tekstów (uwagi nad literaturze czeskiej ostatnich pięciu lat)

Sobotková, Marie, in: Nowe czasy, nowe języki, nowe (i stare) problemy, Katowice, Wyd. Uniw. Śląskiego ; 1998, s. 286-296.
4

Caesar - Zápisky o válce galské; Homér - Ilias; Homér - Odysseia; Vergilius - Zpěvy rolnické

Nejedlý, Petr, in: Slovník světových literárních děl 1, 2, Praha, Odeon ; 1989, s. 357-360, 347-348
5

Voraussetzungen der Literaturpflege bei den Lichtenburgern und die Datierung der Tristan-Forsetzung Heinrichs von Freiberg

Bok, Václav, in: Germanistica Pragensia, 11, 1994, s. 25-33
6

Česká a slovenská literatura dnes. Sborník referátů z literárněvědné konference 39. Bezručovy Opavy (16. - 18. 9. 1996)

Red. Janáček, Pavel Praha 1997
7

Čítanka světové literatury 1

Mališ, Otakar Praha 1997
8

Litteraria humanitas 5. Západ a Východ 2. Tradice a současnost. (Literární směry a žánry ve slovanských a západních literaturách jako reflexe stavu světa.)

Odp. red. Mikulášek, Miroslav Brno 1998
9

Litteraria humanitas 6. Alexandr Veselovskij a dnešek. Materiály z konference konané ve dnech 22.-24. října 1996

Ed. Kšicová, Danuše Brno 1998
10

Region a jeho reflexe v literatuře

Ostrava 1997