Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for variace provides 7 hits
1

Variation in Language and Language Use. Socio-Cultural and Cognitive Perspectives

Eds. Reif, Monika Frankfurt a. Main 2013
2

Variantnost církevních písní

Hubáček, Jaroslav, in: Bohemistyka, 4, č. 2, 2004, s. 81-87
3

Variace v mluvené češtině v Čechách: sonda do ORAL2006

Kodýtek, Vilém, in: Čeština v mluveném korpusu [ČvMlK], Praha, Nakl. Lidové noviny ; 2008, s. 132-140
4

Hrabalovy textové variace. Různost v podobnosti

Bartůňková, Jana, in: Stylistyka, 9, 2000, s. 41-48
5

Přístupy ke zkoumání jazykové variace a česká jazyková situace

Chromý, Jan, in: Naše řeč, 97, č. 1, 2014, s. 1-12
6

Protetické v- v češtině

Chromý, Jan Praha 2017
7

Látkové variace ve vyprávěních o Krakonošovi

Koudelková, Eva, in: Opera Academiae Paedagogicae Liberecensis [OpAPLib]. Vol. 1, 2003. Series Bohemistica, Liberec, TU ; 2003, s. 60-68