Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for precedentnost provides 13 hits
1

Precedentnist' jak ključove ponjattja kohnityvnoji linhvistyky

Synycja, Anastasija S., in: Současné slovanské jazyky a literatury: tradice a současnost. Lingvistická studia mladých vědců 5 : Sborník prací účastníků 2. mezinárodního semináře mladých slavistů (12.-14. 10. 2014, FF UP v Olomouci), Olomouc, UP ; 2014, s. 115-120.
2

Linhvokul'turolohična charakterystyka precedentnosti paremijnoho tekstu

Danylenko, Ljudmyla I., in: Movoznavstvo, č. 3, 2007, s. 78-85
3

Precedentnost' češskoj poslovicy

Danilenko, Ljudmila Ivanovna, in: Frazeologické štúdie 5 : Princípy lingvistickej analýzy vo frazeológii, Ružomberok, Katolícka univ. ; 2007, s. 131-141
4

Javlenije precedentnosti v russkich publicističeskich tekstach (v aspekte obučenija inostrancev russkomu jazyku)

Svintsova, Irina, in: Dialog kultur 8 : Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference. Hradec Králové 20.-21. ledna 2015, Hradec Králové, Gaudeamus ; 2015, s. 397-402.
5

Precedentnyje teksty kak lingvodidaktičeskaja problema

Kaurceva, I. G., in: Rossica Olomucensia, 34, 1997, s. 59-62
6

Intertekstual'nist' u sučasnych ukrajins'kych ZMI: na šljachu do nacional'noji samoidentyfikaciji

Ponomarenko, Marija, in: Rossica Olomucensia, 56, č. 1, 2017, s. 55-70
7

Precedentnyje komponenty reklamnych tekstov kak sposob vozdejstvija na čitatelja

Beljajev, Michail, in: Metody a prostředky přesvědčování v masových médiích [MetPř] : Sborník textů z mezinárodní vědecké konference Ostrava 13.-15. 9. 2005, Ostrava, OU ; 2005, s. 27-33.
8

Precedentnyje fenomeny kak sredstvo kosvennoj ocenki

Sipko, Jozef, in: Rossica Olomucensia, 42, č. 2, 2004, s. 461-467
9

I drugije...(konceptualizacija precedentnych fenomenov)

Sipko, Jozef, in: Dialog kultur 4 : Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference pořádané ve spolupráci se Slavistickou společností Franka Wollmana při FF MU v Brně a Českou asociací rusistů. Hradec Králové 23.-24. 1. 2007, Ústí n. Orlicí, Oftis ; 2007, s. 61-65.
10

Precedentni imena v slovotvotvorčij praktyci poetiv Rivnenščyny

Maksymčuk, Vitalij V., in: Rossica Olomucensia, 52, č. 2, 2013, s. 143-148