Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for motivace provides 312 hits
1

Niekoľko poznámok o vzťahu onymickej a frazeologickej motivácie

Ološtiak, Martin, in: Acta onomastica, 51, č. 2, 2010, s. 517-530
2

Makedonské výrazy s významem "plakat"

Karlíková, Helena, in: Makedonsko-češka naučna konferencija, Skopje, Univ. Sv. Kiril i Metodij ; 1998, s. 159-165
3

Konference o motivaci v jazyce - San Marino 1990

Černý, Jiří, in: Slovo a slovesnost, 53, č. 2, 1992, s. 159-160
4

Přezdívky řidičů přepravní firmy

Dobiášová, Eva, in: Češtinář, 14, č. 3, 2003-04, s. 63-67
5

Sprachliche Motivation. Zur Interdependenz von Inhalt und Ausdruck

Hrsg. von Gallmann, Peter Tübingen 2007
6

Motivácia tvorenia živých osobných mien v minulosti a v súčasnosti

Kopásková, Ivana, in: Minulost, přítomnost a budoucnost v jazyce a literatuře [MPBJaz1] : Sborník z mezinárodní konference pořádané katedrou bohemistiky PF UJEP v Ústí nad Labem ve dnech 1.-3. září 2010. 1. díl: část jazykovědná, Ústí n. Labem, UJEP ; 2011, s. 215-219.
7

Jako zkušený kantor vím.

Beránková, Eva, in: Čeština doma a ve světě, 7, č. 2, 1999, s. 103-104
8

Cesty a cestování

Kneselová, Helena, in: Slovo (Brno), č. 2, 1994, s. 13-15
9

Několik netradičních pohledů na přezdívky plzeňských vysokoškoláků

Klimeš, Lumír, in: Jazyk a literatura 16. Sborník Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni : Věnováno prof. PhDr. Lumíru Klimešovi, CSc., k sedmdesátinám, Plzeň, PF ZČU ; 1994, s. 15-18.
10

Zum Motivationssystem der Hydronyme aus dem Wassereinzugsgebiet der Slaná

Sičáková, Ľuba, in: Onymische Systeme : Zusammenfassungen der Beiträge an der 3. tschechischen onomastischen Konferenz und an dem 5. Seminar "Onomastik und Schule"(12.-14. 1. 1993 in Hradec Králové). Gewidmet dem 18. Kongress für Namenforschung, Trier (12.-17. 4. 1993), Hradec Králové, Gaudeamus ; 1993, 141 s.