Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for Alexandreis provides 6 hits
1

Alexander der Grosse in den slavischen Literaturen

Petrů, Eduard, in: Wiener Slavistisches Jahrbuch, č. 40, 1994, s. 95-103
2

Die Ratschläge des Aristoteles in der alttschechischen 'Alexandreis' im Vergleich mit den potenziellen Vorlagen

Růžičková, Jana, in: Deutsche Literatur des Mittelalters in und über Böhmen 2 : Tagung in České Budějovice/Budweis, Hamburg, Kovač ; 2004, s. 57-72
3

Národní knihovna ČR získala zlomek staročeské Alexandreidy

Marek, Jindřich, in: Studie o rukopisech, 42, 2012, s. 183-184
4

Anne's Bohemia: Czech Literature and Society, 1310-1420

Thomas, Alfred Minneapolis 1998
5

Poznámky k slovní zásobě staročeské Alexandreidy

Nejedlý, Petr, in: Dva z prvních : Jaromír Spal, Miloslav Šváb - respektované osobnosti vysokoškolské bohemistiky, Plzeň, ZČU 2015, s. 39-48.
6

Angažované vyprávění. Narativní strategie literárně-historických děl na přelomu 13. a 14. století

Dvořáčková-Malá, Dana, in: Mediaevalia Historica Bohemica, 20, č. 1, 2017, s. 23-38