Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for promluvy provides 66 hits
1

Discourse modelling for automatic summarising

Sparck Jones, Karen, in: Travaux du Cercle linguistique de Prague n. s., Amsterdam, Benjamins ; 1995, s. 201-227
2

A static view and a dynamic view on text and discourse

Daneš, František, in: Travaux du Cercle linguistique de Prague n. s., Amsterdam, Benjamins ; 1995, s. 185-199
3

Význam a rozumění

Koťátko, Petr, in: Mezi jazykem a vědomím, Praha, Filosofia ; 1999, s. 21-31
4

Ražba jinakosti

Hrůza, Petr, in: Jinakost, cizost v jazyce a literatuře [Jinakost...] : Sborník z mezinárodní konference, Ústí n. Labem, UJEP ; 1999, s. 244-247
5

Společenské komunikační potřeby a informatika

Kraus, Jiří, in: Využití lingvistických přístupů v informatice : Praha, 10.-11. června 1982, Praha, Dům techniky ČSVTS ; 1982, s. 28-34
6

Text a promluva (komunikát). Terminologická poznámka

Hrbáček, Josef, in: Oratio et ratio [Oratio...] : Sborník k životnímu jubileu Jiřího Krause, Praha, ÚJČ AV ČR ; 2005, s. 179-182
7

On the process of word identification

Gósy, Mária, in: Proceedings of LP'90 : Linguistics and Phonetics: Prospects and Applications, Prague, August 27-31, 1990. Part 2, Praha, Karolinum ; 1991, s. 372-385
8

Ponctuation et organisation rytmique de l'oral

Guaïtella, Isabelle; Santi, Serge, in: Proceedings of LP'90 : Linguistics and Phonetics: Prospects and Applications, Prague, August 27-31, 1990. Part 2, Praha, Karolinum ; 1991, s. 502-509
9

Organization in Discourse. Proceedings from the Turku Conference

Ed. by Warvik, Brita Turku 1995
10

Émile Benveniste: Pour vivre langage

Ed. Serge, Martin Mont de Laval 2009