Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for oikonyma provides 937 hits
1

Namentypologisierendes in der Städtebenennung

Šrámek, Rudolf, in: Burg, Burgstadt : Zur Genese mittelalterlicher nichtagrarischer Zentren in Ostmitteleuropa, Berlin, Akademie-Verlag ; 1995, s. 221-228
2

Die Bezeichnung "Tabor"im Slowenischen Sprachraum

Vilfan, Sergij, in: Husitský Tábor, 11, 1994, s. 39-42
3

Zur vergleichenden Untersuchung von Eigennamen (besonders Ortsnamen) in nichtverwandten Sprachen

Šrámek, Rudolf, in: Balkansko ezikoznanie (Sofija), 34, č. 3-4, 1991, s. 11-20
4

Změny názvů obcí po r. 1945 - Jevišovka, Březí

Šuláková, Ludislava, in: Malovaný kraj, 32, č. 5, 1996, s. 12
5

Prátlsbrun, Studánka, Broskvín, Vinohor, Hraničná, Úvar nebo Březí ?

Šuláková, Ludislava, in: Jižní Morava (Brno), 33, č. 36, 1997, s. 238-240
6

Ráby - původ názvu

Holubec, Stanislav, in: Zprávy Klubu přátel Pardubicka, 33, č. 1-2, 1998, s. 53
7

Gottesacker - Boží pole. Loučná. Nezabylice. Brány a Brančíky.

Binterová, Zdena, in: Památky - příroda - život. Vlastivědný čtvrtletník Chomutovska, 26, č. 1, 1, 3, 4, 1994, s. 3-4, 22-28, 85-87, 125-128
8

Zur Entstehung des Namens Istanbul

Hansack, Ernst, in: Varia Slavica : Sborník příspěvků k 80. narozeninám Radoslava Večerky, Praha, Nakl. Lidové noviny ; 2008, s. 91-93
9

Pacov

Nováková, Marie, in: Nástup (Pelhřimov), 21, 1971, s. 3., 21.1.1971
10

Pomístní názvy v okolí Těchobuze

Nováková, Marie, in: Zpravodaj Místopisné komise ČSAV, 13, č. 3-4, 1972, s. 398-418