Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for nedeterminovanost provides 8 hits
1

Genericita

Dočekal, Mojmír, in: Setkání bohemistů Cikháj 2007/2008 [Cikháj '07-08] : Sborník, Brno, Tribun EU ; 2009, s. 36-52
2

The system of verbs of motion in Czech: Basic (unprefixed) verbs (jít/chodit) and prefixed verbs (přijít/přicházet)

Fryščák, Milan, in: Přednášky z 46. běhu Letní školy slovanských studií [PřednLŠSS 46], Praha, FF UK 2003, s. 33-39
3

Determinación e indeterminación de la lengua checa respecto a la española

Sanz, María Jesús, in: Cizí jazyky, 48, č. 3, 4, 2004-05, s. 76-78, 116-118
4

Frazeologie korelativních sloves pohybu v současné češtině a polštině (synchronní stav)

Damborský, Jiří; Mrhačová, Eva, in: Literární věda [LitV 4] : = Litterarum studia 4. Literární věda osudem i volbou. K 70. narozeninám Jiřího Svobody, Ostrava, OU ; 2000, s. 15-21.
5

Korelativní slovesa pohybu ve slovanských jazycích, zvláště v ruštině

Mrhačová, Eva Ostrava 1993
6

Vybraná slovesa pohybu v češtině. Studie z kognitivní lingvistiky

Saicová Římalová, Lucie Praha 2010
7

O významech sloves typu jít a typu chodit v češtině (pohled kognitivní)

Saicová Římalová, Lucie, in: Bohemistyka, 9, č. 3, 2009, s. 161-176
8

Simplicia a prefixální deriváty slovanských korelativních sloves pohybu

Mrhačová, Eva, in: Jazykověda = Linguistica 3, Ostrava, OU ; 1999, s. 149-156.