Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for glottodidaktika provides 13 hits
1

Points communs. Linguistique, traductologie, glottodidactique

Editor Kacprzak, Alicji Łódź 2002
2

Glottodidactica Olomucensia 4

Výkon. red. Peprník, Jaroslav Olomouc 1992
3

Čestice u nastavi južnoslavenskih jezika

Karlić, Virna; Tušek, Jelena, in: Opera Slavica, 23, č. 4, 2013, s. 208-214
4

Slavistické a kognitivní aspekty glottodidaktiky. Český student versus pasti komunikativnosti

Hofmański, Wojciech, in: Problematika českého jazyka, literatury a kultury očima mladých doma i ve světě : Příspěvky z mezinárodní studentské vědecké bohemistické konference. Brandýs nad Labem 18.-20. června 2010, Brno, Tribun EU ; 2010, s. 213-222.
5

Co imię to kłopot - o niektórych problemach cudzoziemców uczących się języka polskiego

Rudziński, Grzegorz, in: Onomastika a škola 8 [OnŠ 8] : Sborník příspěvků z Celostátního onomastického semináře s mezinárodní účastí Onomastika a škola 8 konaného v Hradci Králové 23.-24. ledna 2008, Hradec Králové, Gaudeamus ; 2008, s. 325-329.
6

Glottodidaktické otázky fonetického a fonologického plánu českého jazyka na úrovni A1

Vlasáková-Couceiro, Kateřina, in: Bohemistyka, 7, č. 4, 2007, s. 300-304
7

Kognitywne aspekty glottodydaktyki. czeski student wobec pułapek komunikatywności

Hofmański, Wojciech, in: Poznańskie studia polonistyczne (Poznań), 19 (39), č. 1, 2012, s. 175-187
8

Transfer ujemny a kompetencja językowa. Język polski w nauczaniu Słowian

Hofmański, Wojciech Praha 2014
9

Složky glottodidaktického procesu v učebnicích cizího jazyka v Polsku

Balowski, Mieczysław, in: Studia Slavica 6 : Slavistika osudem i volbou (k 75. narozeninám prof. Jiřího Damborského), Ostrava, OU ; 2002, s. 37-43.
10

Glottodidaktické otázky české frazeologie

Balowski, Mieczysław, in: Co všechno slovo znamená : Sborník příspěvků věnovaných profesorce PhDr. Marii Čechové, DrSc, Ústí n. Labem, UJEP 2007, s. 49-56