Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for edice provides 1586 hits
1

Neznámá listina na deblínské panství

Jan, Libor, in: Časopis Matice moravské (Brno), 114, č. 1, 1995, s. 3-24
2

Pernštejnská svatba v Prostějově roku 1550

Vorel, Petr, in: Časopis Matice moravské (Brno), 114, č. 1, 1995, s. 135-158
3

Recent editions of imperial Aramaic texts

Segert, Stanislav, in: Archív orientální, 63, č. 2, 1995, s. 217-232
4

Augustiniánský záznam o otevření hrobu moravského markraběte Jošta v roce 1752 a jeho edice

Maráz, Karel, in: Časopis Matice moravské (Brno), 117, č. 2, 1998, s. 393-406
5

Referáty přednesené na VIII. sjezdu českých historiků (sekce pomocných věd historických) konaném 10.-12. září 1999 v Hradci Králové

in: Sborník archivních prací, 50, č. 2, 2000, s. 433-541
6

Povýšení olomoucké církevní provincie na arcidiecézi roku 1777

Al Saheb, Jan, in: Studia Comeniana et historica, 37, č. 77-78, 2007, s. 132-145
7

O knihách statut koleje královny Hedviky

Beránek, Karel, in: Miscellanea odd. rukopisů a starých tisků, 10 (1993), č. 2, 1994, s. 187-207
8

A compilation from Old Testament sapiential books in the Cathar manuscript of the Liber de duobus principiis: critical edition with commentary

Zbíral, David, in: Graeco-Latina Brunensia, 20, č. 1, 2015, s. 149-173
9

Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae. Reflections on the methods of processing part VII of the CDB in the digital age

Führer, Lukáš; Havel, Dalibor, in: Studia historica Brunensia, 62, č. 2, 2015, s. 7-17
10

Dialógy poučné i rozmarné

Ed. připrav., úvod, pozn. naps. a slovníček zprac. Cesnaková-Michalcová, Milena Bratislava 1989