Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for nesklonnost provides 9 hits
1

K lexikografickému popisu neflektivní polysémní struktury

Homolková, Milada, in: Obsah a forma v slovnej zásobe : Materiály z vedeckej konferencie o výskume a opise slovnej zásoby slovenčiny (Smolenice 1.-4. marca 1983), Bratislava, Jazykoved. ústav Ľ. Štúra ; 1984, s. 385-387
2

Nesklonnost, nebo negramotnost?

Vybíral, Petr, in: Žena - růže - píseň - řeč : Sborník na počest životního jubilea Radoslavy Kvapilové Brabcové, Praha, PF UK ; 2015, s. 121-129.
3

Unflektierbarkeit, Semiflektierbarkeit und Flexionsklassen

Doleschal, Ursula, in: 12 międzynarodowy kongres slawistów Kraków 27. 8. - 2. 9. 1998 [KSlaw 12] : Streszczenia referatów i komunikatów. Językoznawstwo, Warszawa, Energeia ; 1998, 17 s.
4

Tendencie k nesklonnosti cudzích antroponymických maskulín v slovenčine

Ološtiak, Martin, in: Acta onomastica, 49, 2008, s. 270-279
5

K neflektivním polysémním jednotkám v Slovníku staročeském

Homolková, Milada, in: Slavica Pragensia, 35, 1991, s. 69-73
6

"Super sexy Mici"oder das Phänomen der Unflektierbarkeit in den slawischen Sprachen

Doleschal, Ursula, in: Linguistische Beiträge zur Slavistik 9 : JungslavistInnen-Treffen Halle a. d. Saale/Lutherstadt Wittenberg 27. September - 1. Oktober 2000, München, Sagner 2002, s. 55-66.
7

Indeklinabilität im Russischen und Tschechischen

Doleschal, Ursula, in: Linguistische Beiträge zur Slavistik aus Deutschland, Österreich und der Schweiz 3 : JungslavistInnen-Treffen, Hamburg 1994, München, Sagner 1995, s. 63-71
8

Noremnost proprií z pohledu veřejnosti a lingvistů

Smejkalová, Kamila, in: Jazyk a jazykoveda v súvislostiach : Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Jazyk a jazykoveda v súvislostiach, Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Katedra slovenského jazyka 11.-12. 9. 2017 Bratislava, Bratislava, Univ. Komenského 2017, s. 258-268
9

Novozákonní toponymie třetí Hallské bible (1766) v souřadnicích české biblické tradice zejména kralické

Dittmann, Robert, in: Acta onomastica, 48, 2007, s. 22-31