Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for apelativa provides 181 hits
1

Apelativa s významem 'červená země' v pomístních jménech v Čechách

Olivová-Nezbedová, Libuše, in: Naše řeč, 78, č. 5, 1995, s. 243-247
2

Apelativní pojmenování cest v nářečích

Racková, Marie, in: Cesty a cestování v jazyce a literatuře : Sborník příspěvků z konference konané 6.-8. 9. 1994, Ústí n. Labem, UJEP ; 1995, s. 46-50
3

Apelativa boučí, bučí, boučina, bučina a adjektivum březí v pomístních jménech v Čechách

Olivová-Nezbedová, Libuše, in: Naše řeč, 81, č. 4, 1998, s. 219-222
4

Pomístní jména v Čechách vzniklá z cizích apelativ označujících trativody

Olivová-Nezbedová, Libuše, in: Nazewnictwo na pograniczach etniczno-językowych : Materiały z Międzynorodowej Konferencji Onomastycznej, Białystok-Supraśl 26.-27. 10. 1998, Białystok, Uniw. w Białymstoku 1999, s. 243-249.
5

Orographische Termini in der Toponymie Böhmens

Malenínská, Jitka, in: Österreichische Namenforschung (Klagenfurt), 27, č. 1-2, 1999, s. 69-74
6

Španielske apelatíva utvorené z vlasných mien

Trup, Ladislav, in: Cizí jazyky, 36, č. 1-2, 1992-93, s. 25-28
7

Die deutschen Appellativa in der Flurnamensammlung Böhmens - die deutschen Rodungsnamen?

Matúšová, Jana, in: Österreichische Namenforschung, 29 (2001), č. 1-2, 2002, s. 155-162
8

Die appellativische und die propriale Sprachsphäre

Šrámek, Rudolf, in: Österreichische Namenforschung (Wien), 19, 1991, s. 73-78
9

Terénne názvy so spojkou a - ich charakteristika a uvádzanie v lexikografickom spracovaní slovenských anojkoným

Valentová, Iveta, in: Acta onomastica, 57, 2016, s.108-119
10

Teória vlastného mena. Status, organizácia a fungovanie v spoločenskej komunikácii

Blanár, Vincent Bratislava 1996