Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for fonologie provides 587 hits
1

Vvedenije v istoričeskuju fonologiju. Učebnoje posobije

Kolesov, V. V. Leningrad 1982
2

Syntetická fonologická teória

Sabol, Ján Bratislava 1989
3

Selected Writings. 1. Phonological Studies. Second, expanded ed

Jakobson, Roman The Hague 1971
4

Intonational phonology

Ladd, D. Robert Cambridge 1996
5

Morfonologické hodnocení neutralizace fonémových opozic

Tahal, Karel, in: Jazykovědné aktuality, 29, č. 3-4, 1992, s. 113-116
6

K voprosu o prirode kombinatornych variantov fonem

Šiška, Zbyněk, in: Sbornik meždunarodnogo simpoziuma "Fonetika: Teorija i praktika prepodavanija.", Moskva, 1989, s. 43-47
7

Old Aramaic phonology

Segert, Stanislav, in: Phonologies of Asia and Africa (including Caucasus). Vol. 1, Winona Lake, Eisenbrauns ; 1997, s. 115-125
8

Das phonologische Inventar und seine morphonologische Klassifizierung (einige Bemerkungen)

Vykypěl, Bohumil, in: Acta linguistica Lithuanica (Vilnius), 48, 2003, s. 159-175
9

Fonologická vzdálenost a přechodnost mezi termíny opozice

Šefčík, Ondřej, in: Teorie a empirie : Bichla pro Krčmovó, Brno, MU ; 2006, s. 297-304
10

Cryptosonorants and the misapplication of voicing assimiolation in biaspectual phonology

Blaho, Sylvia; Bye, Patrik, in: Berkeley Linguistics Society: proceedings of the annual meeting (Berkeley, CA), 31, 2005, s. 49-60