Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for globalizace provides 128 hits
1

Svět, vzdálenosti a lidská řeč se mění (čas, prostor, řeč podnikání)

Lepilová, Květuše, in: Lingua et communicatio in sphaera mercaturae 2001 [RosOst] : Bohemica. Britannica. Germanica. Rossica Ostraviensia, Ostrava, FF OU ; 2001, s. 167-173.
2

Dialog mezi východem a západem? Používání a zneužívání "šaravadži"

Procházka, Martin, in: Studie z komparatistiky 5 : Různost rozhovorů (poezie - filosofie - věda), Praha, FF UK ; 2006, s. 91-104
3

Language functions in European integration processes

Kořenský, Jan, in: Slovenski knjižni jezik - aktualna vprašanja in zgodovinske izkušnje [= Obdobja 20]. Ob 450-letnici izida prve slovenske knjige : Mednarodni simpozij, Ljubljana, 5.-7. december 2001, Ljubljana, Filozofska fakulteta 2003, s. 699-701
4

O globalizacji na gruncie językoznawstwa

Lotko, Edvard, in: Horyzonty edukacji językowej, literackiej i kulturowej, Cieszyn, Uniw. Śląski ; 2003, s. 41-49
5

Globalising Sociolinguistics. Challenging and Expanding Theory

Editor Smakman, Dick New York 2015
6

Kultura, język, komunikacja. Problemy globalizacji i kultur narodowych

Pod red. Szwat-Gyłybovej, Grażyny Warszawa 2001
7

Polska w zjednoczonej Europie. Nauczanie języków obcych

Red. Maleńczuk, H. 1993
8

Čtyři roky členství zemí střední a východní Evropy v Evropské unii. Důsledky a nové výzvy pro národní a regionální trhy práce, 14.-16. května 2008. Sborník abstraktů mezinárnodní vědecké konference

Kliková, Christiana Opava 2008
9

Čtyři roky členství zemí střední a východní Evropy v Evropské unii. Důsledky a nové výzvy pro národní a regionální trhy práce, 14.-16. května 2008. Sborník abstraktů mezinárnodní vědecké konference

Kliková, Christiana Opava 2008
10

La globalisation communicationnelle. Enrichissement et menance pour les langues

Réunies et présentées par Kortas, Jan Gdańsk 2009