Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for dokonavost provides 58 hits
1

Značenijata ot bălgarskija perfektoviden kompleks i sredstvata za izrazjavaneto im v češkija ezik

Kucarov, Ivan, in: Práce z dějin slavistiky a česko-jinoslovanských vztahů 18, Praha, Euroslavica ; 1997, s. 147-159
2

Die Aktualitätsstruktur im tschechischen Verbalsystem

Trost, Klaus, in: Sborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 45, č. A 44, 1996, s. 75-89
3

Morfologičeskije ograničenija obratimosti aktivnych konstrukcij s glagolami soveršennogo vida

Kesner, Jindržich, in: Jazykovědná rusistika na počátku nového tisíciletí [JazRus], Brno, MU ; 2002, s. 122-130
4

O neobratimosti aktivnych konstrukcij v aspekte vzaimodejstvija leksičeskoj i grammatičeskoj semantiki

Kesner, Jindřich, in: Problemy opisanija grammatičeskich sistem slavjanskich jazykov : Tezisy dokladov i soobščenij naučnoj konferencii, Izmail, 1992, s. 40-41
5

Parameters of Slavic Aspect

Dickey, Stephen M. Stanford 2000
6

Aspect verbal et détermination nominale en tchèque

Esvan, François, in: Studi in onore di Riccardo Picchio offerti per il suo ottantesimo compleanno, Napoli, M. D.'Auria Editore ; 2003, s. 143-160
7

Mesto dvuvidovych glagolov v russkoj vidovoj sisteme

Korba, John, in: Slovanské jazyky a literatury: hledání identity [SlJaz], Mervart 2009, s. 145-150.
8

Označování vidu děje a povahy děje difúzními prostředky a postupy introflexivními

Šabršula, Jan, in: Pocta Evě Mrhačové [Pocta EM] : K životnímu jubileu doc. PhDr. Evy Mrhačové, CSc., děkanky Filozofické fakulty Ostravské univerzity, Ostrava, OU ; 2006, s. 229-239.
9

Testy pro zjišťování vidové hodnoty vidového paradigmatu slovesa (indikátory slovesného vidu)

Veselý, Luboš, in: Slovo a slovesnost, 69, č. 3, 2008, s. 211-220
10

Frazeologičeskije ograničenija obratimosti aktivnych konstrukcij s glagolami soveršennogo vida v russkom jazyke

Kesner, Jindržich, in: Dialog kultur 3 : Sborník příspěvků z vědecké konference s mezinárodní účastí pořádané ve spolupráci se Společností Franka Wollmana při FF MU v Brně a Českou asociací rusistů. Hradec Králové 26. 10. 2004, Ústí n. Orlicí, Oftis ; 2005, s. 81-86