Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for filozofie provides 766 hits
1

Konvence ve vědě a filosofii [KVFil]. Sborník příspěvků

K vyd. připrav. Nosek, Jiří Praha 2000
2

Linguistics and philosophy

Peregrin, Jaroslav, in: Theoretical Linguistics, 24, č. 2-3, 1998, s. 245-264
3

Několik poznámek ke smyslu dialogu

Poláková, Jolana, in: Filosofický časopis, 46, č. 3, 1998, s. 465-472
4

Některá nedorozumění a neporozumění

Materna, Pavel, in: Filosofický časopis, 40, č. 2, 1992, s. 322-325
5

Perfect speaker theory

Grayling, Anthony C., in: Karlovy Vary Studies in Reference and Meaning, Praha, Filosofia ; 1995, s. 43-59
6

The nameability of possible objects

Voltolini, Alberto, in: From the Logical Point of View (Praha), 3, č. 1, 1994, s. 14-33
7

The ' natural' and the 'formal'

Peregrin, Jaroslav, in: Journal of Philosophical Logic (Dordrecht), 29, 2000, s. 75-101
8

Satz: stoisches axíôma oder peripatetischer lógos?

Thümmel, Wolf, in: Exact Methods in the Study of Language and Text [Exact Methods...] : Dedicated to Gabriel Altmann on the Occassion of his 75th Birthday, Berlin, de Gruyter ; 2007, s. 647-658
9

Poznámka ke genezi argumentu proti soukromému jazyku

Glombíček, Petr, in: Organon F (Bratislava), 8, č. 2, 2001, s. 117-130
10

Je analýza jazyka metafyzikou?

Schmidt, Martin, in: Filozofia, 66, č. 4, 2011, s. 374-377