Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for kvalita provides 6 hits
1

High front vowels in Czech: a contrast in quantity or quality?

Podlipský, Václav Jonáš; Skarnitzl, Radek; Volín, Jan, in: Proceedings of the 10th Annual Conference of the International Speech Communication Association (Interspeech 2009), Brighton, ISCA ; 2009, s. 132-135
2

Dvojí i v české výslovnosti

Skarnitzl, Radek, in: Naše řeč, 95, č. 3, 2012, s. 141-153
3

Akustická analýza vokálů rodilých mluvčích

Kalová, Kateřina, in: Bohemica Olomucensia, 9, č. 2, 2017, s. 152-164
4

Kvalita a kvantita vokálů u moderátorů televizního zpravodajství ČT 1

Kopečková, Michaela, in: Bohemica Olomucensia, 8, č. 2, 2016, s. 80-97
5

Akustická analýza vokálů rodilých mluvčích

Kalová, Kateřina Olomouc 2017
6

Analýza vokalické kvality a kvantity moderátorů televizního zpravodajství ČT 1

Kopečková, Michaela, in: Varia 25 : Zborník abstraktov z 25. kolokvia mladých jazykovedcov (Častá-Papiernička 23.-25. 11. 2016), Bratislava, Slovenská jazykovedná spoločnosť pri JÚĽŠ SAV 2017, s. 20