Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for apokryfy provides 12 hits
1

Apokryfní přepisy fikčních světů: trojí zpracování příběhu o babylonské věži v současné české próze

Hrtánek, Petr, in: Česká literatura, 59, č. 5, 2011, s. 713-725
2

Kraća verzija apokrifa o Adamu i Evi u srpskom prepisu XVI veka

Jovanović, Tomislav, in: Slavia, 74, č. 2-3, 2005, s. 367-377
3

Sémantizace formy ve staročeském Apokryfu o Jidášovi

Lehár, Jan, in: Česká literatura, 49, č. 1, 2001, s. 14-27
4

Staročeški i starohrvatski jezični dodiri u 12 apokrifa iz Petrisova zbornika (1468)

Kramarić, Martina, in: Slovanský svět: známý či neznámý? [SlSv], Červený Kostelec, Mervart ; 2013, s. 99-108.
5

Preslavizmy v apokrifičeskich Voprosach apostola Varfolomeja

Chromá, Martina, in: Studia Ceranea (Łódź), 4, 2014, s. 27-34
6

Die Visio Pauli. Wege und Wandlungen einer orientalischen Apokryphe im lateinischen Mittelalter unter Einschluss der alttschechischen und deutschsprachigen Textzeugen

Jiroušková, Lenka Leiden 2006
7

Literární apokryfy v novější české próze (hledání architextu)

Hrtánek, Petr Brno 2014
8

Dialogické formy v novodobých apokryfních textech: citáty (nástin problému)

Hrtánek, Petr, in: Ty, já a oni v jazyce a literatuře. 2. díl: část literárněvědná [TyJáJaz 2] : Sborník z mezinárodní konference pořádané katedrou bohemistiky PF UJEP v Ústí nad Labem ve dnech 2.-4. září 2008, Ústí n. Labem, UJEP ; 2009, s. 76-80.
9

Biblické citáty v apokryfních Otázkách Bartolomějových

Chromá, Martina, in: Slavia, 85, č. 3-4, 2016, s. 287-302
10

Překladatelská technika csl. Nikodémova apokryfního evangelia

Kuběnová, Jana, in: Usta ad Albim Bohemica, 10, č. 2-3, 2010, s. 92-101