Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for dysgrafie provides 11 hits
1

Dysgrafici na 2. stupni ZŠ

Beránková, Eva, in: Český jazyk a literatura, 45, č. 9-10, 1994-95, s. 217-219
2

Nauč mě správně psát. Zábavná cvičení pro nápravu dysgrafie u dětí se specifickými poruchami učení

Tymichová, Hana Praha 1994
3

Specifické poruchy učení a výuka cizích jazyků (1, 2)

Podhajská, Eva; Nečasová, Pavla, in: Cizí jazyky, 44, č. 2, 3, 2000-01, s. 39-41, 79-87
4

O dovednosti psát správně

Ondrášková, Karla, in: Čeština - bádání a učení [ČešBU] : Sborník z mezinárodní vědecké konference uspořádané k 60. výročí založení Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity a k příležitosti životního jubilea prof. PhDr. Přemysla Hausera, CSc, Brno, PF MU ; 2007, s. 127-129.
5

Péče učitele českého jazyka o žáky se specifickými poruchami učení na vyšším stupni základní školy

Stéblová, Milena, in: Český jazyk a literatura, 44, č. 9-10, 1993-94, s. 201-206
6

Být připraven na "dys-"

Matyášová, Barbora, in: Lidové noviny (Praha) - příl. Akademie, 23, 2010, 13.4.2010
7

Vybrané postupy při práci s dyslektickým dítětem

Mrázová, Eva Ústí n. labem 1994
8

Hrozí žákovi trojka? Bude asi "dys"

Kvačková, Radka, in: Lidové noviny (Praha) - příl. Akademie, 25, 2012, 20.11.2012
9

Poruchy učení: dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, dyspraxie, ADHD

Zelinková, Olga Praha 2003
10

Baterie diagnostických testů gramotnostních dovedností pro žáky 2. až 5. ročníku

Caravolas, Markéta; Volín, Jan Praha 2005