Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for trochej provides 12 hits
1

Verš a věta. Rytmické a větné členění v české poezii druhé poloviny 19. století

Červenka, Miroslav; Sgallová, Květa, in: Slovo a slovesnost, 58, č. 4, 1997, s. 241-287
2

Máchovo místo ve vývoji českého verše

Červenka, Miroslav, in: Česká literatura, 46, č. 5, 1998, s. 482-489
3

Distribuce předpon v českém sylabotónickém trocheji

Plecháč, Petr; Hlaváčová, Jaroslava; Merthová, Kristýna; Kolár, Robert, in: Slovo a slovesnost, 78, č. 4, 2017, s. 322-332
4

Přízvukový rytmus v třístopých trochejích a jambech

Červenka, Miroslav, in: Česká literatura, 47, č. 5, 1999, s. 456-460
5

Máchas Stellung in der Entwicklung des tschechischen Verses

Červenka, Miroslav, in: Kapitel zur Poetik Karel Hynek Máchas [KapPoeKHM] : Die tschechische Romantik im europäischen Kontext. Beiträge zum Internationalen Bohemistischen Mácha-Symposium an der Universität Potsdam vom 21. bis 22. Januar 1995, München, Sagner ; 2000, s. 146-152.
6

České hlásky ve versologických metaforách vzestupnosti (jambu) a sestupnosti (trocheje)

Jiráček, Pavel, in: Slovo a slovesnost, 69, č. 4, 2008, s. 268-283
7

Frequency of parts of speech in Adolf Heyduk's poetry

Plecháč, Petr; Kolár, Robert, in: Roman O. Jakobson: A Work in Progress, Olomouc, UP ; 2014, s. 133-144.
8

Kapitoly o českém verši

Červenka, Miroslav K vyd. připrav. Sgallová, Květa Praha 2006
9

Laudabile carmen. Část 1: Římská metrika

Kuťáková, Eva Praha 2012
10

Kapitoly z korpusové versologie

Plecháč, Petr; Kolár, Robert Praha 2017