Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for rozbory provides 114 hits
1

Několik poznámek k textovým rozborům a interpretacím ve škole

Hrbáček, Josef, in: Profesor Hauser jubilující [PHauser] : Sborník příspěvků ze semináře konaného 10. 4. 2001 při příležitosti 80. narozenin prof. PhDr. Přemysla Hausera, CSc, Brno, PF MU ; 2001, s. 30-35
2

Chart parsing and flexible directionality

Stock, Oliviero, in: Prague Bulletin of Mathematical Linguistics, č. 67, 1997, s. 153
3

České pololidové veršované skladby o francouzské revoluci (1789-1797)

Fiala, Jiří, in: Český lid, 79, č. 1, 1992, s. 13-36
4

Die ältesten griechischen Inschriften von Pithekoussai (2. Hälfte des VIII. bis 1. Hälfte des VI. Jh.)

Bartoněk, Antonín; Buchner, Giorgio, in: Sprache, 37 (1995), č. 2, 1997, s. 129-231
5

Implementing tabular deduction for multimodal logical grammar

Kruijff, Geert-Jan M., in: Prague Bulletin of Mathematical Linguistics, č. 71, 1999, s. 35-45
6

Čtyři dotazy ze skladby

Styblík, Vlastimil, in: Český jazyk a literatura, 51, č. 5-6, 2000-01, s. 149-150
7

Zamyšlení nad úlohou češtiny na základní škole

Bek, Jaroslav, in: Čeština doma a ve světě, 7, č. 2, 1999, s. 144-145
8

Za ezika na bălgarskite vestnici (razvojna dinamika na izrečenieto)

Uhlířová, Ludmila Trifonova, Jordanka, in: Săpostavitelno ezikoznanie (Sofija), 22, č. 1, 1997, s. 33-49
9

Die älteste griechische Inschrift in Italien? (Gabii, ca. 770 v. Chr.)

Bartoněk, Antonín, in: Listy filologické, 116, č. 2, 1993, s. 198-200
10

Ukázka komplexních jazykových rozborů 1-4

Čechová, Marie; Hrbáček, Josef; Dokulil, Miloš; Styblík, Vlastimil; Hausenblas, Karel; Daneš, František, in: Český jazyk a literatura, 40, 41, č. 9, 10, 1-2, 3-4, 1989-90, 1990-91, s. 364-370, 402-409, 40-45, 132-138