Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for psychologie provides 42 hits
1

Umění veřejně vystoupit aneb řečníkem za 2 hodiny

Paolo, Frank Přel. Dostálová, Zdeňka Frýdek-Místek 1997
2

Sám sobě slušným člověkem

Matějka, Marek Ppraha 1999
3

K vývoji české charakterologické terminologie

Flegl, Pavel, in: Naše řeč, 79, č. 2, 1996, s. 85-98
4

Psychologové a psychiatři o komunikaci a jazyce (několik poznámek k populárně odborné literatuře o asertivitě)

Zimová, Ludmila, in: Termina 2000 : Sborník příspěvků z 2. konference 1996 a 3. konference 2000, Praha, Galén ; 2001, s. 151-156
5

Lexikální přístup k osobnosti 5. Klasifikace přídavných jmen do kategorií osobnostní deskripce

Hřebíčková, Martina; Ostendorf, Fritz, in: Československá psychologie, 39, č. 3, 1995, s. 265-276
6

Metaphern in der Sprache der Psychologie. Wodurch wird die fachliche Definition von Emotionen für Laienrezipienten leichter verständlich?

Valová, Šárka, in: Studia Germanistica, č. 14, 2014, s. 43-48
7

Psychologie osobnosti. Stručný výkladový slovník

Homola, Miloslav; Trpišovská, Dobromila Olomouc 1992
8

Sprachliche und psychologische Aspekte der Charaktererschliessung und Charaktererfassung

Flegl, Pavel Praha 1997
9

Psychologický slovník

Hartl, Pavel; Hartlová, Helena Praha 2000
10

Slovník základních pojmů z psychologie

Gillernová, Ilona Praha 2000