Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for teologie provides 26 hits
1

Myšlení o transcendenci

Editor Ryšková, Mireia Červený Kostelec 2013
2

Tekstologični varianti pri terminologičnata leksika v răkopisnata tradicija na Joan-Ekzarchovija prevod na De fide orthodoxa

Ilieva, Tatjana, in: Slavia, 81, č. 2, 2012, s. 216-224
3

Malý teologický slovník. Přehled papežů

Fischer-Wollpert, Rudolf Z něm. orig. přel. a dopl. Bastl, Ondřej Praha 1995
4

English reader with excercises. For students of theology and Christian education

Peprníková, Dagmar Olomouc 1997
5

Orientační teologický slovník

Zprac. Salajka, Milan Praha 2000
6

Jazyk ako komunikačný prostriedok medzi človekom a bohom

Zozuľak, Ján, in: Naše a cizí v interetnické a interpersonální jazykové komunikaci, Ostrava, OU ; 2001, s. 65-74.
7

K teologii komunikace

Bonnot, Bernard R., in: Teologické texty (Praha), 8, 1997, s. 86-87
8

Teologický slovník

Rahner, Karl; Vorgrimler, Herbert Přel. Jirsa, František Praha 1996
9

English reading comprehension and practice for students of catholic tradition

Mikulicová, Mlada Praha 1996
10

English reading comprehension and practice for students of catholic tradition

Mikulicová, Mlada Praha 1996