Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for antonyma provides 50 hits
1

Přehledná gramatika - německá opozita

Vaňková, Pavlína Dubicko 1999
2

Chytrý nemusí být moudrý aneb O opaku

Šmejkal, Pavel, in: Nedělní noviny (Praha), 2000, 20.8.2000
3

Jeszcze o przeciwstawieniu `wierzch' - `spod' w polszczyźnie

Linde-Usiekniewicz, Jadwiga, in: Obraz světa v jazyce : Sborník z příspěvků, které zazněly v jazykovědné sekci 18. ročníku česko-polské meziuniverzitní konference Univerzita Karlova - Uniwersytet Warszawski ve dnech 2.-4. května 2000 v prostorách FF UK Praha, Praha, FF UK ; 2001, s. 106-114.
4

Z bliskiej odległości: rzecz o antonimach

Damborský, Jiří, in: Zeszyty Naukowe Uniw. Opolskiego. Slawistyka (Opole), 2, 1997, s. 15-18
5

Přehledná gramatika - anglická opozita

Badalová, Radka Dubicko 1998
6

Das Gegenwort-Wörterbuch: Ein Kontrastwörterbuch mit Gebrauchshinweisen

Müller, Wolfgang Berlin 1998
7

The distributional asymmetries of English antonyms in langauge use

Kostić, Nataša, in: Brno Studies in English, 43, č. 1, 2017, s. 5-32
8

Slovník českých synonym a antonym

Brno 2007
9

À propos des couples antonymiques dedans/dehors et dessus/dessous

Dedková, Iva, in: Studia Romanistica, 12, č. 1, 2012, s. 55-68
10

Systémovost antonymie jako vývojový faktor. Josefu Filipcovi k osmdesátinám

Němec, Igor, in: Naše řeč, 78, č. 3, 1995, s. 136-137