Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for variantnost provides 25 hits
1

Variantnosť v jazyku a variantnosť jazyka

Sokolová, Jana Nitra 2004
2

K otázce variantnosti ve vývoji ruského jazyka

Blažek, Vladimír, in: Jazykovědná rusistika na počátku nového tisíciletí [JazRus], Brno, MU ; 2002, s. 60-62
3

Úvodem: Variantnost pádových tvarů

Tušková, Jana Marie; Štícha, František, in: Kapitoly z české gramatiky, Praha, Academia 2011, s. 413-415
4

K otázce variantnosti výběru tvarů jednotného nebo množného čísla v jazyce komerční ruštiny (na materiálu učebnice "Obchodní ruština")

Lendělová, Věra, in: Rossica Ostraviensia 1997 [RosOst] : Lingua Rossica in sphaera mercaturae, Ostrava, FF OU ; 1997, s. 29-32
5

Jazykovaja norma i morfologičeskije varianty slova

Brandner, Aleš, in: Russkij jazyk, literatura i kul'tura na rubeže vekov. 2 čast' : Doklady češskoj delegacii na 9 kongresse MAPRJAL, Bratislava, Češskaja associacija rusistov ; 1999, s. 86-90
6

Běžně mluvený jazyk barokního období (příspěvek k poznání vývojové dynamiky českého morfologického, především slovesného systému)

Koblížek, Vladimír, in: Język i literatura czeska w interakcji [JLitCzIn], Racibórz, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa 2006, s. 87-97
7

Variantností k chaosu?

Hrdlička, Milan, in: Český jazyk a literatura, 68, č. 4, 2017-18, s. 174-180
8

Bychom, nebo bysme ?

Čmejrková, Světla, in: Naše řeč, 88, č. 1, 2005, s. 18-36
9

Dnešní stav skloňování substantiv typu kámen a břímě: demokratizace?

Šimandl, Josef, in: Język i literatura czeska w interakcji [JLitCzIn], Racibórz, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa 2006, s. 169-179
10

Změny stylového charakteru variantních prostředků (v posledním půlstoletí)

Čechová, Marie, in: Stałość i zmienność w języku i literaturze czeskiej XX wieku, Wałbrzych, Wyd. "Pro" 2004, s. 41-50.