Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for analogie provides 9 hits
1

Problemăt za alomorfite v glagolnata osnova (eksperiment săs studenti čuždenci)

Velkova, Jordanka, in: Výuka jihoslovanských jazyků a literatur v dnešní Evropě : Sborník příspěvků přednesených na stejnojmenné konferenci konané v Brně ve dnech 30. 5. - 1. 6. 2013, Brno, Porta Balkanica 2014, s. 679-682.
2

Analógia a anomália v jazyku - "analogisti"a "anomalisti"v jazykovede

Sabol, Ján, in: Západoslovanské jazyky v 21. století 2 [ZSlJ 2], Ostrava, OU ; 2005, s. 117-120.
3

Lexical contamination - definition, typology, application

Rejzek, Jiří, in: Theory and Empiricism in Slavonic Diachronic Linguistics [ThEmpSl], Praha, Nakl. Lidové noviny ; 2012, s. 191-197.
4

Bohumil Trnka on analogy: a present day perspective

Čermák, Jan, in: A Centenary of English Studies at Charles University : From Mathesius to Present-Day Linguistics, Praha, FF UK 2012, s. 83-91
5

Analogie v morfologickém vývoji románských jazyků: "essai de méthode"

Štichauer, Pavel, in: Časopis pro moderní filologii, 94, č. 2, 2012, s. 77-86
6

Towards analogy in toponyms

Štěpán, Pavel, in: Name and Naming : Proceedings of the Second International Conference on Onomastics: Onomastics in Contemporary Public Space, Baia Mare, May 9-11, 2013, Cluj-Napoca, Editura Mega 2013, s. 379-383
7

K slovotvorné analogii v češtině

Bílková, Jana, in: Korpus - gramatika - axiologie, č. 14, 2016, s. 3-11
8

Bredsdorff über die Analogie. Zur Geschichte des Analogiebegriffs im frühen 19. Jahrhundert

Brogyanyi, Bela, in: Graeco-Latina Brunensia, 21, č. 2, 2016, s. 61-69
9

Jazykovedné reflexie z korešpondencie P. J. Šafárika

Chovan, Juraj, in: Pavol Jozef Šafárik v slovenskej a českej slavistike [P. J. Šafárik...] : Zborník venovaný XI. medzinárodnému zjazdu slavistov v Bratislave, Košice, Východoslov. vydavatelstvo ; 1993, s. 211-216