Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for abreviace provides 75 hits
1

Reduktion als Wortbildungsprozess der deutschen Sprache

Greule, Albrecht, in: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik, 10, č. R 1, 1996, s. 7-19
2

Iniciálové zkratky v textu

Vlková, Věra, in: Světlo (Olomouc), č. 1, 2001, s. 1-3
3

Pro odne skoročennja, joho perebih i naslidky (sposterežennja tymčasovo apolityčnoho movoznavcja)

Neljuba, A. M., in: Ucrainica, 1, 2004, s. 195-199
4

Mesto abbreviatur v russkich i češskich gazetnych kommerčeskich tesktach

Rudincová, Blažena, in: Rossica Olomucensia, 34, 1997, s. 99-104
5

Jak jsou nazývána díla s dlouhým názvem

Horák, Ondřej, in: Tvar (Praha), 1999, 18.2.1999
6Kolář, Jiří, in: Týdeník Rozhlas (Praha), 2007
7

Tymcza, narka, bezva, senza - procesy skracania w czeszczyźnie i poszczyźnie mówionej

Krawczyk, Katarzyna, in: Bohemistyka, 9, č. 3, 2009, s. 177-185
8

Dynamika abreviace a abreviačních útvarů (na českém jazykovém materiálu)

Rangelova, Albena; Tichá, Zdeňka, in: Specyfika leksyki i słowotvórstwa języków słowiańskich na przełomie XX i XXI wieku, Warszawa, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy ; 2012, s. 147-169.
9

Užívání zástupných názvů jako věcný a pravopisný problém

Kříž, Adam; Prokšová, Hana, in: Naše řeč, 96, č. 1, 2013, s. 36-49
10

Leksikalni neologizmi v bălgarskija ezik, văznikali črez otsičane na dumi

Kolkovska, Sija, in: Čeština v pohledu synchronním a diachronním [ČSynDia] : Stoleté kořeny Ústavu pro jazyk český, Praha, Karolinum 2012, s. 465-468.