Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for drogy provides 6 hits
1

Drogen

Šimonovská, Marie; Piarová, Eva Praha 1996
2

Slovník prevence problémů působených návykovými látkami. Pro rodiče a pedagogy. 2., rozš. vyd

Nešpor, Karel; Provazníková, Hana Praha 1997
3

Terminologický slovník z oblasti alkoholu a drog

Praha 2000
4

Mezioborový glosář pojmů z oblasti drog a drogových závislostí

Kalina, Kamil Praha 2001
5

Nomina et synonyma psychoaktívnych látok

Súkeník, L., in: Protialkoholický obzor (Praha), 32, č. 4, 1997, s. 237-241
6

Slangové výrazy pro drogy. Anglicko-český výkladový slovník

Launer, Aleš Praha 2001