Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for monology provides 71 hits
1

Zwischen Dialog und Monolog. Zu den Weisen der Dialogisierung monologischer Äusserungen im literarischen Text

Hoffmannová, Jana, in: Dialoganalyse 4 : Referate der 4. Arbeitstagung Basel 1992. Teil 2, Tübingen, Niemeyer ; 1993, s. 35-40
2

Dialogické a monologické jednání

Brikcius, Eugen, in: Hic sunt leones : (O autorském herectví.) Sborník z konference, kterou 8. a 9. listopadu 2002 uspořádal v Divadle Na Zábradlí Ústav pro výzkum a studium autorského herectví, Praha, Nakl. AMU ; 2003, s. 53-58
3

Typy dialogů a kritéria jejich třídění

Müllerová, Olga, in: K fungování jazyka v některých společenských oblastech, Praha, UK ; 1982, s. 41-54
4

Veřejný projev a jeho přednes

Demlová, Emilie, in: Lingua et communicatio in sphaera mercaturae 2002 [RosOst] : Bohemica. Britannica. Germanica. Rossica Ostraviensia, Ostrava, FF OU ; 2002, s. 35-40.
5

Úloha monologu v ústním projevu

Doleželová, Eva, in: Jazykovedný zborník 9 : O problémoch globálnosti a dimenzie výchovno-vzdelávacieho procesu vo vyučování ruského jazyka a literatúry, Bratislava, Sloven. ped. nakl. ; 1991, s. 41-44.
6

Dialogăti monologăt v izsledvanijata na češkite lingvisti

Bakărdžieva, Ginka, in: Vtori kolokvium po ezikoznanie : Dokladi i săobštenija, Veliko Tărnovo, 1994, s. 141-148
7

Komunita a komunikace

Zima, Petr, in: Komunita a komunikace : = Community and Communication, Praha, Sofis ; 1999, s. 149-193.
8

Mluvený monolog ve vyučování cizím jazykům

Doleželová, Eva, in: Cizí jazyky, 36, č. 5-6, 1992-93, s. 168-172
9

Autoidentyfikacja jednostki a kompetencje komunikacyjne do kultury innego

Muszyńska, Jolanta, in: Otázky národní identity - determinanty a subjektivní vnímání v podmínkách současné multietnické společnosti [ONI] : Sborník z mezinárodní vědecké konference konané ve dnech 6. a 7. listopadu 2001 ve Slezském ústavu Slezského zemského muzea v Opavě, Opava, Slezský ústav ; 2001, s. 252-259
10

Počátky vyprávěného vnitřního monologu v české narativní literatuře

Koten, Jiří, in: Heterologica : Poetika, lingvistika a fikční světy, Praha, ÚČL AV ČR ; 2012, s. 85-102