Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for cyrilometodievistika provides 11 hits
1

Cyrilometodievistika jako spojující článek bulharské a české slavistiky

Večerka, Radoslav, in: Opera Slavica, 11, č. 4, 2001, s. 25-31
2

Cyrillo-Methodiana 2005. Ad honorem Zdeňka Ribarova et Ludmila Pacnerová

Ed. Bláhová, Emilie Praha 2005
3

Kirilo-Metodievska enciklopedija. Tom 3. P-S

Editor Graševa, Liljana Sofija 2003
4

Cyrillomethodiana. In honorem Aemiliae Bláhová et Venceslai Konzal

Red. Hauptová, Zoe Praha 2001
5

Cyril a Metoděj mezi Konstantinopolí a Římem

Vavřínek, Vladimír Praha 2013
6

Cyrilometodějská misie v kulturním kontextu soudobé Evropy

Vavřínek, Vladimír, in: Slavia, 62, č. 3, 1993, s. 235-240
7

Filologický pohled na problém kontinuity cyrilometodějské kulturní tradice v Čechách 10.-11. století

Vepřek, Miroslav, in: Konštantínove listy (Nitra), 3, 2010, s. 39-48
8

Soluňští bratři v dějiách Evropy

Klanica, Zdeněk, in: Haló noviny (Praha), 2007, (16. 7.)
9

Cyrillomethodiana. Sborník k uctění památky Mons. prof. ThDr. Vojtěcha Tkadlčíka

Editor Ambros, Pavel Praha 2000
10

Selected Writings. 6. Early Slavic Paths and Crossroads. Part One: Comparative Slavic Studies. The Cyrillo-Methodian Tradition

Jakobson, Roman Ed., with a preface, by Rudy, Stephen Berlin 1985