Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for realizace provides 5 hits
1

E-muet a zvuková realizace grafému "e"ve francouzštině

Nováková, Sylva, in: Cizí jazyky, 46, č. 5, 2002-03, s. 152-154
2

Funkčně-sémantická struktura dialogu a jazykové prostředky její realizace

Rejmánková, Ludmila, in: Cizí jazyky, 39, č. 1-2, 1995-96, s. 3-6
3

Das Bewegungskonzept im onomasiologischen Feld der Zeit. (Eine strukturelle Betrachtung)

Leeuwen-Turnovcová, Jiřina van, in: Die Welt der Slaven, 40, č. 1, 1995, s. 33-51
4

K asymetrii způsobů realizace aktů a saturace funkcí (nejen) v odborném textu a překladu

Svobodová, Jitka, in: Translatologica Pragensia 4, Praha, UK ; 1992, s. 37-52.
5

Realizace polopřímé řeči v jednom italském textu ve srovnání s polopřímou řečí v jeho českém překladu a v českém textu originálním

Grošelj, Robert, in: Bádání o jazycích a literaturách : Prof. PhDr. Oldřichu Uličnému, DrSc., k životnímu jubileu, Praha, UK 2002, s. 103-116.