Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for posesivita provides 82 hits
1

Possessive movement in the Czech nominal phrase

Veselovská, Ludmila, in: Journal of Slavic Linguistics (Bloomington), 6, č. 2, 1998, s. 255-300
2

K obecnému vymezení posesivity

Přikrylová, Milena, in: Slavica Pragensia ad tempora nostra [SlavPragTN] : Sborník statí z mezinárodní vědecké konference ke 150. výročí založení stolice slovanské filologie na Karlově univerzitě (Praha, 8.-10. června 1998), Praha, Euroslavica 1998, s. 158-160
3

Několik poznámek k české NP

Karlík, Petr, in: Přednášky a besedy z 39. běhu LŠSS [PřednBLŠSS 39], Brno, MU ; 2006, s. 51-65
4

Subjektivizácia vo vyjadrení posesívnych vzťahov

Chomová, Alexandra, in: Bohemica Olomucensia, 3, č. 2, 2011, s. 196-206
5

Posesivnost - edna karakteristika meǵu gramatikata

Přikrylová, Milena, in: 29 Naučna diskusija na 35 Meǵunaroden seminar za makedonski jazik, literatura i kultura, Ohrid, 19.-20. 8. 2002, Skopje, Univ. Sv. Kiril i Metodij 2003, s. 225-235
6

Kapitoly o posesivitě

Bednaříková, Božena Olomouc 1998
7

Inalienability and possessum individuation

Lichtenberk, František, in: Linguistic Diversity and Language Theories, Amsterdam, Benjamins ; 2005, s. 339-362
8

Gramatická, sémantická a pragmatická rovina vo vyjadrovaní vzťahov vlastníctva vo slovenčině

Chomová, Alexandra, in: Bohemica Olomucensia, 1, č. 3, 2009, s. 94-105
9

The Expression of Possession

Ed. by McGregor, William B. Berlin 2009
10

Some remarks on pronominal rendering of possessivity

Piťha, Petr, in: Prague Bulletin of Mathematical Linguistics, č. 65-66, 1996, s. 53-65