Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for deproprializace provides 6 hits
1

Depropriální neologismy v současné češtině

Martincová, Olga, in: Jazykovedné štúdie 29 : Život medzi apelatívami a propriami, Bratislava, Veda ; 2011, s. 20-37.
2

Deproprialni apelativi neologizmi v săvremennija bălgarski i češki ezik - teoretični i leksikografski problemi

Trifonova, Jordanka, in: Problemi na neologijata v slavjanskite ezici, Sofija, Akad. Izd. "Prof. Marin Drinov" 2013, s. 119-152.
3

Depropriální neologismy tvořené z příjmení

Michalec, Vít, in: Problemi na neologijata v slavjanskite ezici, Sofija, Akad. Izd. "Prof. Marin Drinov" 2013, s. 153-162
4

Klasifikacii na deproprialnite apelativi v bălgarski i češki ezik

Trifonova, Jordanka, in: 70 godini bălgarska akademična leksikografija : Dokladi ot Šestata nacionalna konferncija s meždunarodno učastie po leksikografija i leksikologija. Sofija, 24-25 oktomvri 2012 g, Veliko Tărnovo, Znak'94 2012, s. 408-415
5

Deonymisierung

Debus, Friedhelm, in: Teoretické a komunikační aspekty proprií [TKAP] : Prof. Rudolfu Šrámkovi k životnímu jubileu, Brno, MU ; 2009, s. 37-46.
6

Problemi na deproprialnite nomina habitatorum v săvremennija bălgarski i češki ezik

Avramova, Cvetanka, in: Slavjanskite ezici otblizo : Sbornik v čest na 70-godišninata na doc. Janko Băčvarov, Sofija, Univ. izd. Sv. Kliment Ochridski 2013, s. 258-266