Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for textologie provides 210 hits
1

La naissance du texte comme un ensemble flou

Vašák, Pavel, in: Litteraria Pragensia, 6, č. 11, 1996, s. 85-90
2

Textologie: realita a budoucnost

Vašák, Pavel, in: Slavia, 60, č. 4, 1991, s. 438-440
3

Textová hodnota pramenů poznání jazyka a problém autentičnosti jejich jazyka

Daňhelka, Jiří, in: Jazykovědné aktuality, 29, č. 3-4, 1992, s. 129-130
4

Ze semináře "Úvod do praktické textologie"

Mikulášek, Alexej, in: Od teorie jazyka k praxi komunikace 3 : Sborník prací členů Katedry českého jazyka a literatury, České Budějovice, JU ; 2008, s. 95-107
5

Heuristika v ediční praxi

Šťovíček, Ivan, in: Archivní časopis, 41, č. 4, 1991, s. 193-201
6

Písemné prameny osobní povahy a jejich vydávání (se zřetelem ke korespondenci)

Ebelová, Ivana, in: Práce z dějin Akademie věd, 5, č. 2, 2013, s. 133-143
7

Utraquist Eucharistic Documents of the Jagiellonian Era (1471-1526), a Codicological and Textual Study

Graham, Barry Frederic Hunter Toronto 1998
8

Editionswissenschaftliche Kolloquien 2005-2007. Methodik - Amtsbücher - Digitale Edition - Projekte

Hrsg. Thumser, Matthias Toruń 2008
9

Editionswissenschaftliches Kolloquium 2011. Quellen kirchlicher Provenienz. Neue Editionsvorhaben und aktuelle EDV-Projekte

Hrsg. von Flachenecker, Helmut Toruń 2011
10

K sedmdesátinám Milana Kopeckého

Palas, Karel, in: Sborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 44, č. D 42, 1996, s. 131-134