Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for frekvence provides 512 hits
1

Český jazyk v číslech

Hrdlička, Milan, in: Československý svět (Praha), č. 8, 1989, s. 39
2

Jméno je vždy svědectvím doby

Macoun, Eman, in: Zemské noviny (Praha), 2001, 5.1.2001
3

Češi si oblíbili jména Tereza a Jan

Chábová, Klára, in: Lidové noviny (Praha), 2001, 14.3.2001
4

Tereza, jedině Tereza.... Nejoblíbenější jména počátku roku 2002

bez autora, in: Super (Praha), 2002, 24.4.2002
5

Za naj-novite tendencii pri izbora na lično ime v Bălgarija

Janev, Borjan, in: Studia Balcanica Bohemo-Slovaca 6. Sv. 2 : Sekce literárněvědná a kulturologická. Sekce jazykovědná. Příspěvky přednesené na VI. mezinárodním balkanistickém sympoziu v Brně ve dnech 25.-27. dubna 2005, Brno, FF MU ; 2006, s. 931-945.
6

Frekvence křestních jmen v Zubrnicích ve 2. polovině 19. a na počátku 20. století

Jančárek, Petr, in: Ústecký sborník historický, 2000, s. 7-14
7

Quelques remarques sur les prépositions françaises

Dedková, Iva, in: Studia Romanistica, 8, 2008, s. 91-97
8

Častotnyj slovar' sočetajemosti sovremennogo anglijskogo jazyka. T. 1-3

Red. Volkova, N. O. Moskva 1971-72
9

Frekwencja wyrazów w prasie

Pisarek, Walery Warszawa 1972
10

Frekvencia slov v slovenčine

Mistrík, Jozef Bratislava 1969