Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for projektivnost provides 8 hits
1

Dependency, coordination, and projectivity

Hajičová, Eva; Sgall, Petr, in: Slovo v tekste i v slovare : Sbornik statej k semidesjatiletiju Akademika Ju. D. Apresjana, Moskva, Jazyki rus. kul'tury 2000, s. 456-465
2

Formalismus pro popis české syntaxe (se zvláštním zřetelem ke slovosledu)

Oliva, Karel, in: Čeština - univerzália a specifika 4 [Č-USp 4] : Sborník konference v Brně 15.-17. 11. 2001, Praha, Nakl. Lidové noviny ; 2002, s. 253-263.
3

Umístění slovesa a neprojektivnost ve starší češtině (1500-1620)

Zikánová, Šárka, in: Setkání bohemistů Cikháj 2006 [Cikháj 2006] : Sborník, Brno, Tribun EU ; 2008, s. 18-22
4

Valence jako jádro jazykového systému

Sgall, Petr, in: Slovo a slovesnost, 67, č. 3, 2006, s. 163-178
5

Projektivní typy multiklauzálních konstrukcí. Pohled na projektivní sentence z funkční perspektivy

Škodová, Svatava, in: Opera Academiae Paedagogicae Liberecensis [OpAPLib]. Vol. 1, 2003. Series Bohemistica, Liberec, TU ; 2003, s. 24-31
6

K tzv. vzdáleným závislostem očima Pražského závislostního korpusu

Hajičová, Eva, in: Možnosti a meze české gramatiky [Možnosti...], Praha, Academia ; 2006, s. 181-194
7

Ověřování lingvistické teorie nad počítačovým korpusem

Hajičová, Eva, in: Slovo a slovesnost, 69, č. 1-2, 2008, s. 131-142
8

K některým otázkám závislostní gramatiky

Hajičová, Eva, in: Slovo a slovesnost, 67, č. 1, 2006, s. 3-26