Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for genologie provides 13 hits
1

Litteraria humanitas 2. Genologické studie. K poctě profesora Franka Wollmana

Red. Kšicová, Danuše Brno 1993
2

Západ - Východ. Genologické studie

Odp. red. Mikulášek, Miroslav Boskovice 1995
3

Žánrové metamorfózy v středoevropském kontextu 2. Stabilita a labilita žánrů

Ed. Pavera, Libor Opava 2005
4

Kulturní dialog a areálová studia (několik poznámek o spojitosti pojmů)

Pospíšil, Ivo, in: Dialog kultur 3 : Sborník příspěvků z vědecké konference s mezinárodní účastí pořádané ve spolupráci se Společností Franka Wollmana při FF MU v Brně a Českou asociací rusistů. Hradec Králové 26. 10. 2004, Ústí n. Orlicí, Oftis ; 2005, s. 17-23.
5

Oblast paremiologie z genologické perspektivy

Jędrzejko, Ewa, in: Parémie národů slovanských 7 [Parémie 7], Ostrava, OU ; 2014, s. 367-373.
6

Integrovaná žánrová typologie (komparativní genologie). Projekt - metodologie - terminologie - struktura oboru - studie

Pospíšil, Ivo; Gazda, Jiří; Holzer, Jan Brno 1999
7

Encyklopedie literárních žánrů

Mocná, Dagmar; Peterka, Josef Praha 2004
8

Žánry, osobnosti, díla. Historický vývoj žánrů české literatury pro mládež - antologie

Rosová, M.; Urbanová, S. Ostrava 2002
9

Ke genologické problematice staročeských Sporů duše s tělem

Jiroušková, Lenka, in: Šnykerikyk : Miroslavu Červenkovi k pětašedesátinám studenti FF UK Praha, Brno, Host 1997, s. 23-33
10

Genologicko-hermeneutická reflexe, metodologický nosník umění interpretace novodobé literární vědy

Mikulášek, Miroslav, in: Česká slavistika 2003 : České přednášky pro XIII. mezinárodní kongres slavistů, Ljubljana 15.-21. 8. 2003, Praha, Academia ; 2003, s. 221-233