Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for interference provides 361 hits
1

Interference v hospodářské němčině studentů ekonomie

Höppnerová, Věra, in: Časopis pro moderní filologii, 78, č. 1, 1996, s. 14-22
2

Síla obrazu, slabost slov

Mareš, Petr, in: Čeština doma a ve světě, 3, č. 2, 1995, s. 122
3

K problematice pozitivního a negativního transferu při vyučování ruskému jazyku

Krystýnková, Jarmila, in: Opera Slavica, 5, č. 4, 1995, s. 48-50
4

K problematice rusko-české interference ve zvukovém plánu jazyka

Honová, Jaroslava, in: Studia z językoznawstwa słowiańskiego, Lublin, Uniw. M. Curie-Skłodowskiej ; 1995, s. 333-342
5

Mež"jazykovaja interferencija v leksike

Dreslerová, Dana, in: Příspěvky k bádání v oboru rusistika : Nastupující vědecká generace. 3. mezinárodní studentská konference, Ostrava, FF OU ; 2002, s. 91-94
6

Interferencja w zakresie modulacji mowy

Damborský, Jiří, in: Interferencje w językach i dialektach słowiańskich, Łodź, Wyd. Uniw. Łodzkiego ; 1997, s. 81-86
7

Vlijanije interferencii pri obučenii morfologii (častejšije ošibki studentov)

Doležalova, Eva; Urbanova, Blažena, in: Aktual'nyje problemy obučenija russkomu jazyku 4 [APObR 4], Brno, MU ; 2000, s. 45-50
8

Interferenz in deutsch-tschechischen Texten

Korčáková, Jana, in: Aspekte der Textgestaltung [AspT] : Referate der Internationalen Germanistischen Konferenz Ostrava 15.-16. Februar 2001, Ostrava, OU ; 2001, s. 259-264
9

"Novaja interferencija?"Vlijanije pervogo inostrannogo jazyka na izučenije russkogo v češskoj srede

Severa, Vladimir, in: Aktual'nyje problemy obučenija russkomu jazyku 5 [APObR 5], Brno, MU ; 2001, s. 41-43
10

K voprosu interferencii v ustnoj reči

Doležalova, Jeva, in: Opera Slavica, 5, č. 2, 1995, s. 59-62