Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for projevy provides 23 hits
1

Slavnostní inaugurace rektora Masarykovy univerzity 5. 11. 1992. Projev odstupujícího rektora prof. dr. Milana Jelínka, CSc

Jelínek, Milan, in: Univesritas, č. 1, 1993, s. 3-8
2

Projevy - články - rozhovory 1935-1938

Beneš, Edvard Ed. příprava Vašek, Richard Praha 2006
3

The discursive battle in 1988 over the Czechoslovak State Holiday 28 October

Gammelgaard, Karen, in: Scando-Slavica, 57, č. 1, 2011, s. 48-67
4

K syntaktické výstavbě projevů Adolfa Hitlera

Pelánová, Eva, in: Časopis pro moderní filologii, 86, č. 2, 2004, s. 94-104
5

Prezident Beneš v letech 1935-1938. Studie a edice dokumentů

Ed. Vašek, Richard Praha 2008
6

Przemiany języka propagandy na przykładzie oficjalnych przemówień Klementa Gottwalda i Václava Havla : kryzys i rehabilitacje wartości słowa

Hornik, Joanna, in: Socjolingwistyka, 14, 1994 (1995), s. 61-66
7

Oratorical style and performance in the epideictic speeches of American presidents

Slavíčková, Tess, in: Brno Studies in English, 40, č. 1, 2014, s. 227-241
8

Quantitative analysis of US presidential inaugural addresses

Kubát, Miroslav; Čech, Radek, in: Glottometrics (Lüdenscheid), č. 34, 2016, s. 51-62
9

Lingvistická analýza novoročních projevů prezidenta Václava Havla

Esterková, Yvona Ostrava 2013
10

Linguistik und Argumentationstheorie

Kuße, Holger, in: Linguistica Pragensia, 11, č. 2, 2001, s. 57-84