Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for lexikografie provides 1256 hits
1

Lexicography, its theory, and linguistics

Zgusta, Ladislav, in: Dictionaries (Cleveland), 14, 1992-93, s. 130-138
2

Probable future developments in lexicography

Zgusta, Ladislav, in: Wörterbücher, Berlin, de Gruyter ; 1991, s. 3158-3168
3

Lexicography: Principles and Practice. 1983

Zgusta, Ladislav, in: Lexicographica, 1, 1985, s. 285-286
4

Prototipos y lexicografía

Zgusta, Ladislav, in: Voz y letra, 5, č. 1, 1994, s. 3-13
5

Euralex a my

Jettmarová, Zuzana, in: Jazykovědné aktuality, 31, č. 1-2, 1994, s. 42-43
6

Priručnik leksikografije

Zgusta, Ladislav Prev. Šipka, Danko Sarajevo 1991
7

Modern Lexicography. An Introduction

Béjoint, Henri Oxford 2000
8

La épica del diccionario. Hitos lexicográficos del 18

Carriscondo Esquivel, Francisco M. Madrid 2010
9

Lexikografie

Hladká, Zdeňka, in: Kapitoly z dějin české jazykovědné bohemistiky [KapDČJazB], Praha, Academia ; 2007, s. 164-198
10

Manuál lexikografie

Uspoř., úvodem a rejstř. opatř. Čermák, František Jinočany 1995