Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for hydronyma provides 259 hits
1

Mikrosystem hydronimiczny na Kociewiu

Jakus-Borkowa, Ewa, in: Seminář Onymické systémy v regionech : (Sborník příspěvků z V. semináře "Onomastika a škola", konaného 12.-14. ledna 1993 v Hradci Králové), Hradec Králové, 1995, s. 171-182
2

Systém motivácií hydroným v povodiu Slanej

Sičáková, Ľuba, in: Seminář Onymické systémy v regionech : (Sborník příspěvků z V. semináře "Onomastika a škola", konaného 12.-14. ledna 1993 v Hradci Králové), Hradec Králové, 1995, s. 183-187
3

Hydronimy a kontekst onimiczny

Mrózek, Robert, in: Seminář Onymické systémy v regionech : (Sborník příspěvků z V. semináře "Onomastika a škola", konaného 12.-14. ledna 1993 v Hradci Králové), Hradec Králové, 1995, s. 157-161
4

K projektu Hydronymia Europaea

Malenínská, Jitka, in: Seminář Onymické systémy v regionech : (Sborník příspěvků z V. semináře "Onomastika a škola", konaného 12.-14. ledna 1993 v Hradci Králové), Hradec Králové, 1995, s. 151-156
5

K českým jménům tekoucích vod motivovaným charakterem vody a řečiště

Malenínská, Jitka, in: Hydronimia słowiańska. Tom 2 : Materiały z międzynarodowej konferencji hydronimicznej Mogilany, 20-24 IX 1994 r, Kraków, Instytut Języka Polskiego ; 1996, s. 59-62
6

Hydronymie povodí Stěnavy na území České republiky

Fetters, Aleš, in: Kladský sborník (Hradec Králové), 3, 1999, s. 405-417
7

Vodopis Komně

Zemánek, Josef, in: Komňa J. A. Komenskému, Brno, Muzejní a vlastivěd. spol. ; 1991, 17 s.
8

Hydronymické modely

Sičáková, Ľuba, in: Jazykovědné aktuality, 44, č. 1-2, 2007, s. 49-51
9

Odraz osídlenia severného Šariša v pomenovaniach riek z povodia Torysy

Gerlaková, Alexandra, in: Svět za slovy a jejich tvary, svět za spojením slov [SvětSlTv] : Sborník příspěvků ze 7. mezinárodní konference Setkání mladých lingvistů, konané na Filozofické fakultě Univerzity Palackého ve dnech 15.-17. května 2006, Olomouc, UP ; 2008, s. 67-73
10

Bolevecké rybníky

Nováková, Marie, in: Onomastické práce. [Sv. 1] : Sborník rozprav k sedmdesátým narozeninám univ. prof. dr. Vladimíra Šmilauera, DrSc, Praha, Místopisná komise ČSAV ; 1966, s. 87-95