Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for psanost provides 508 hits
1

Jízdenka jako sdělení

Zimová, Ludmila, in: Cesty a cestování v jazyce a literatuře : Sborník příspěvků z konference konané 6.-8. 9. 1994, Ústí n. Labem, UJEP ; 1995, s. 35-39
2

K rozsahu a obsahu pojmu mluvený jazyk

Kraus, Jiří, in: K diferenciaci současného mluveného jazyka : Sborník prací z mezinárodní vědecké konference (Ostrava, září 1994), Ostrava, FF OU ; 1995, s. 12-18.
3

Literární artefakt

Červenka, Miroslav, in: Obléhání zevnitř, Praha, Torst ; 1996, s. 40-78
4

On mutual transformations between spoken and written text

Müllerová, Olga, in: The Syntax of Sentence and Text : A Festschrift for František Daneš, Amsterdam, Benjamins 1994, s. 247-258
5

K analýze žákovských písemných projevů

Pastyřík, Svatopluk, in: Stylistyka, 5, 1996, s. 29-38
6

Text - médium pre zdokonaľovanie písomného prejavu

Tandlichová, Eva, in: Cizí jazyky, 39, č. 5-6, 1995-96, s. 76-78
7

Proč se jazykověda zabývala víc psaným textem?

Loucká, Pavla, in: Vesmír, 75, č. 8, 1996, s. 476
8

Psané a mluvené slovo v službách raně české reformace

Šmahel, František, in: Náboženské a sociálne hnutie v Uhorsku a v Čechách, Bratislava, Univ. Komenského ; 1995, s. 128-144.
9

Rychle číst předpokládá jasně psát

Hausenblas, Ondřej, in: Čeština doma a ve světě, [1], č. 2, 1993, s. 96-98
10

Hodnocení - problém učitelů i žáků

Šrámek, Libor; Pastyřík, Svatopluk, in: Češtinář, 14, č. 1, 2003-04, s. 3-6