Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for slang provides 862 hits
1

Slangy v jižních Čechách

Jaklová, Alena, in: Čeština doma a ve světě, 8, č. 3, 2000, s. 142-145
2

K expresivitě ve slangu

Chýlová, Helena, in: Slang a argot [SlangArgot 8] : Sborník přednášek z 8. konference o slangu a argotu konané v Plzni ve dnech 26.-27. února 2008, Plzeň, PF ZČU ; 2008, s. 92-98.
3

O nekotorych aspektach sopostavitel'nogo izučenija slanga

Nekvapil, Jiří, in: Sopostavitel'noje izučenije slovoobrazovanija slavjanskich jazykov, Moskva, 1987, s. 174-177
4

Slang, nenápadná a nedílná součást mnoha profesí

lum, in: Jihlavské listy, 2003, 14.11.2003
5

Několik slangových slovníků. Současný český kriminální slang. Slang chartistů. Slang profesionálních řidičů. Slang teplárenských zaměstnanců. Vojenský slang

Suk, Jaroslav Doslov naps. Sgall, Petr Praha 1993
6

Lexikální výpůjčky v jihočeských slanzích

Jaklová, Alena, in: Jinakost, cizost v jazyce a literatuře [Jinakost...] : Sborník z mezinárodní konference, Ústí n. Labem, UJEP ; 1999, s. 216-220
7

Horolezecký slang

Málková, Jitka, in: Sborník přednášek z VI. konference o slangu a argotu v Plzni 15. - 16. září 1998 [SlangArgot 6], Plzeň, PF ; 1998, s. 103-109.
8

Pivovarský a poštovní slang v Plzni

Klimeš, Lumír, in: Jazykovědné aktuality, 29, č. 1-2, 1992, s. 31-32
9

Tři slangové slovníky

Tichá, Zdeňka; Skopec, Luboš Praha 2001
10

Slang z oblasti moderního tance

Opavská, Zdeňka, in: Sborník přednášek z VI. konference o slangu a argotu v Plzni 15. - 16. září 1998 [SlangArgot 6], Plzeň, PF ; 1998, s. 87-90.