Портал славистики


Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)

The "Bibliography of the Czech Linguistics (BibCzechLing)" is provided by the Institute of the Czech Language of the Academy of Sciences of the Czech Republic (Ústav pro jazyk český AV). The database contains about 73.280 records and covers the period from 1992 till 2018. The list of subjects is located here.

?
Your search for latina provides 1845 hits
1

Classical and Vulgar Latin: some problems to be solved

Bartoněk, Antonín, in: Latin vulgaire - latin tardif 7 : Actes du 7ème colloque international sur le latin vulgaire et tardif (Séville, 2-6 septembre 2003), Sevilla, Univ. de Sevilla ; 2006, s. 81-88
2

Buchstabenzauber in der Spätantike

Knobloch, Johann, in: Sborník prací Filozofické Fakulty Brněnské Univerzity = Studia minora Facultatis Philosophicae Universitatis Brunensis. A, Řada jazykovědná (SFFBU), 45, č. A 44, 1996, s. 15-16
3

Certamen latinum (netradiční soutěž pro středoškoláky)

Kysučan, Lubor, in: Auriga, 41, č. 1-2, 1999, s. 92
4

Latinský jazyk v minulosti a současnosti

Sommer, Artur, in: In onore di Ivan Seidl, Opava, SlU ; 2007, s. 135-140.
5

Moudrost starého Říma

Sest. Barták, Matěj Praha 2005
6

Europas Latein des Mittelalters. Wesen und Wirkung. Essays und Quellen

Langosch, Karl Darmstadt 1990
7

Latinská čítanka pro studující dějin křesťanského umění

Šimandl, Josef Praha 2014
8

Zum spät- und vulgärlateinischen Verb

Kurzová, Helena, in: Latin vulgaire - latin tardif 3 : Actes du 3ème colloque international sur le latin vulgaire et tardif (Innsbruck, 2-5 septembre 1991), Tübingen, Niemeyer ; 1992, s. 213-223
9

Česko-latinský slovník starověké a současné latiny

Quitt, Zdeněk; Kucharský, Pavel Praha 1992
10

Česko-latinský slovník starověké a současné latiny

Quitt, Zdeněk; Kucharský, Pavel Praha 1992